Mordet på Olof Palme.

1986-02-26 00:00:00860226_000160Senast uppdaterad 2022-09-07

Olof Palmes ärende lämnas in till Länsrätten.

Olof Palme var missnöjd med taxeringsnämndens beslut och klagade därför till länsrätten. Besvärshandlingarna överlämnades via bud till chefen för domstolen, lagmannen Åke L. Handlingarna gavs in i två exemplar

Åke L vidarebefordrade handlingarna till chefen för registreringsenheten Björn D. Samma dag lämnade Björn D handlingarna för registrering på data. Denna uppgift kom också att samma dag utföras av Anette H. Därefter lades handlingarna, som tilldelats rotel 21, i ett aktomslag vilket sorterades in för förvaring i ett särskilt rum på registreringsenheten.

Björn D behöll en kopia av besvärsskrivelsen på sitt rum.

Den 12 mars 1986 upptäcker man att Olof Palmes handlingarna har försvunnit.

SOU 1999:88 5.12.2 Det s.k. Harvardärendet – händelserna vid Länsrätten i Stockholms län. ⇛


1986-02-26 Olof Palmes dag.
Mare R ser man med walkie-talkie i Gamla Stan.