Mordet på Olof Palme.

Ebbe Carlsson affären

Anna-Greta Leijon har sin första kontakt med Ebbe Carlsson.
1988-03-24 00:00:00 Uppdaterad:2022-09-03
Anna-Greta Leijon träffar Ebbe Carlsson.
1988-03-27 00:00:00 Uppdaterad:2022-09-03
Anna-Greta Leijon talar med rikspolischefen.
1988-03-30 00:00:00 Uppdaterad:2022-09-03
Anna-Greta Leijon träffar rikspolischefen och Ebbe Carlsson.
1988-04-05 00:00:00 Uppdaterad:2022-09-03
Ingvar Carlsson träffar Carl Lidbom.
1988-04-08 00:00:00 Uppdaterad:2022-09-03
Ebbe Carlsson bjuder Göran Berg på lunch.
1988-04-17 00:00:00 Uppdaterad:2022-09-03
Anna Greta Leijon sammanträffar med Ebbe Carlsson.
1988-04-20 00:00:00 Uppdaterad:2022-09-03
Anna Greta samtalar med Sten Andersson.
1988-04-21 00:00:00 Uppdaterad:2022-09-03
Anna-Greta Leijon talar med rikspolischefen.
1988-04-22 00:00:00 Uppdaterad:2022-09-03
Anna Greta Leijon kallar till möte i justitiedepartementet.
1988-04-28 00:00:00 Uppdaterad:2022-09-03
Sten Heckscher har ett kort samtal med rikspolischefen.
1988-04-29 00:00:00 Uppdaterad:2022-09-03
Ingvar Carlsson tar emot Carl Lidbom.
1988-04-30 00:00:00 Uppdaterad:2022-09-03
Anna-Greta Leijons rekommendationsbrev till Ebbe Carlsson.
1988-05-04 00:00:00 Uppdaterad:2022-09-03
Tullkriminalen gör husrannsakan hos Polisman A.
1988-07-01 00:00:00 Uppdaterad:2022-07-21
1988/89:KU 30
1989-05-17 00:00:00 Uppdaterad:2022-09-03