Mordet på Olof Palme.

1988-04-30 00:00:00880430_000160Senast uppdaterad 2022-09-03

Ingvar Carlsson tar emot Carl Lidbom.

Statsministern tar emot Carl Lidbom som önskat ett möte. Denne är irriterad över att det ännu inte finns underlag som gör det möjligt att bekräfta eller avfärda Ebbe Carlssons teorier. Vid mötet diskuteras tidsschemat för SÄPO-utredningen mot bakgrund av att det var nödvändigt att först informera partiledarna. Sådan information måste lämnas vare sig teorierna kunde avskrivas eller inte.

Efter samtalet med ambassadör Lidbom ringer statsministern upp justitieministern och understryker vikten av att arbetet med att kontrollera de aktuella uppgifterna bedrivs så skyndsamt som möjligt.

1988/89:KU30 Händelseförloppet. ⇛


Sten Heckscher har ett kort samtal med rikspolischefen.
Anna-Greta Leijons rekommendationsbrev till Ebbe Carlsson.