Mordet på Olof Palme.

1988-05-04 00:00:00880504_000160Senast uppdaterad 2022-09-03

Anna-Greta Leijons rekommendationsbrev till Ebbe Carlsson.

Den 4 maj 1988 skrev Justitieministern Anna-Greta Leijon ett rekommendationsbrev för Ebbe Carlsson.

Brevet, som var skrivet på justitieministerns brevpapper, hade följande lydelse citerad från Konstitutionsutskottets betänkande,

 

The Minister of Justice
S-103 33 Stockholm, Swcden
Telephone: 763 47 28

Stockholm May 4 1988

To the relevant British Authority

Mr Ebbe Carlsson is a Swedish book publisher with a prcvious career in journalism, politics and central governmcnt. On my behalf he handles certain very delicate fact-finding missions in connection with the murder of thc late Prime Minister Olof Palme.

On my authority, Mr Carlsson has contacted you through inofficial channels to try and confirm some information regarding the background to the murder. We believe your Service possesses such information.

As Mr Carlsson is not only an old personal friend but also has experience in this field, I can guarantee that he will handle any information given to him according to your instructions as regards confidentiality etc.

He will also be able and authorized to answer any of your questions in this case.

I am grateful for all help you can give to Mr Carlsson.

Anna-Greta Leijon

Minister of Justice

 

Översättning

 

Justitieministern
103 33 Stockholm, Sverige
Tel. 763 47 28

Stockholm den 4 maj 1988

Till berörd brittisk myndighet

Herr Ebbe Carlsson är en svensk bokförläggare med tidigare yrkesverksamhet inom journalistik. politik och regeringskansli. För min räkning handhar han vissa mycket känsliga faktainsamlingsuppdrag i samband med mordet på förre statsministern Olof Palme.

På mitt uppdrag har herr Carlsson kontaktat Er genom inofficiella kanaler för att försöka bekräfta information rörande bakgrunden till mordet. Vi tror att Er förvaltning har sådan information.

Eftersom herr Carlsson inte bara är en gammal personlig vän utan också har erfarenhet på detta område kan jag garantera att han kommer att handha den information han får i enlighet med Era instruktioner rörande sekretess m.m.

Han kommer även att kunna och vara bemyndigad att besvara Era frågor rörande detta fall.

Jag är tacksam för all den hjälp Ni kan ge herr Carlsson.

Anna-Greta Leijon

Justitieminister

 

Rätt översatt intygas:

Margareta Synning

Auktoriserad translator

1988/89:KU 30, bilagedel C, sid. 63. 1988/89:KU 30, bilagedel C, sid. 64.
Ingvar Carlsson tar emot Carl Lidbom.
Per K fastnar i tullen med bilen full av avlyssningsutrustning.