Mordet på Olof Palme.

1988-06-01 00:00:00880601_000160Senast uppdaterad 2022-07-21

Per K fastnar i tullen med bilen full av avlyssningsutrustning.

Polis Per K tog bilen och åkte på grönt i tullen där han emellertid blev stoppad och föremål för kontroll. På fråga av tullpersonalen vad det var för utrustning han medförde, svarade han att det var elektronisk avlyssningsutrustning. Han legitimerade sig som polis och visade även det rekommendationsbrev som han fått av Sandström. En tulltjänsteman ringde till SÄK:s ledningscentral i Stockholm för att med Sandström kontrollera att brevets innehåll även avsåg införsel av utrustningen. Han talade med person ”Anders”, som skulle återkomma efter kontakt med Sandström. Denne meddelade tullen via person ”Anders” att SÄK inte hade med utrustningen att göra.
Utrustningen beslagtogs men Per K fick åka vidare.

YouTube: Ebbe The Movie 2008 del 2/2


Anna-Greta Leijons rekommendationsbrev till Ebbe Carlsson.
E:20-3 förhör med Cecilia A.