Mordet på Olof Palme.

1988-03-17 00:00:00880317_000160Senast uppdaterad 2022-09-03

Carl Lidbom berättar för Anna-Greta Leijon om Ebbe Carlssons teori.

Ambassadören Carl Lidbom söker upp justitieminister Anna-Greta Leijon i Rosenbad. Han berättar att förlagsdirektören Ebbe Carlsson, som hon känner sedan tidigare, har en teori om mordet på Olof Palme och att Ebbe Carlsson och rikspolischefen Nils Erik Åhmansson haft kontakt med varandra i saken.

Samma dag vidarebefordrar justitieministern till försvarsminister Roine Carlsson vissa upplysningar hon fått av Lidbom vilka rörde försvarsminis­terns ansvarsområde. Detta leder till att kontakt etableras mellan expeditions- och rättschefen Rolf Holmquist i försvarsdepartementet och avdel­ningschefen Sune Sandström vid rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning (RPS/Säk)

1988/89:KU30 Händelseförloppet. ⇛


A:14208-1 Förhör med Christer E ambulans 951.
Anna-Greta Leijon har sin första kontakt med Ebbe Carlsson.