Mordet på Olof Palme.

1988-03-24 00:00:00880324_000160Senast uppdaterad 2022-09-03

Anna-Greta Leijon har sin första kontakt med Ebbe Carlsson.

Justitieministern har sin första kontakt med Ebbe Carlsson i saken. Denne redovisar i korthet sin teori. Han berättar också att två poliser vid RPS/Säk, Polis Jan B och Polis Walter K, under mordutredningen hade kontak­tat honom i saken. Justitieministern gör samma bedömning som rikspolische­fen skall ha gjort före henne nämligen att Ebbe Carlssons uppgifter är av största intresse och måste kontrolleras. Under en del av mötet är Ebbe Carlssons Polis Per K närvarande.
För att justitieministern skall få mer information än som hinns med vid detta relativt korta möte kommer hon överens med Ebbe Carlsson om att de skall träffas igen snarast möjligt.

1988/89:KU30 Händelseförloppet. ⇛


Carl Lidbom berättar för Anna-Greta Leijon om Ebbe Carlssons teori.
Anna-Greta Leijon träffar Ebbe Carlsson.