Mordet på Olof Palme.

1988-03-27 00:00:00880327_000160Senast uppdaterad 2022-09-03

Anna-Greta Leijon träffar Ebbe Carlsson.

Justitieministern träffar Ebbe Carlsson som överenskommits. Mötet tar 8-9 timmar och äger rum på Ebbe Carlssons arbetsplats. Polis Jan B och Polis Walter K är tidvis närvarande och redovisar sina erfarenheter av arbetet med mordutred­ningen.

Ebbe Carlsson lämnar en omfattande redogörelse för sin teori om mordet och om dess bakgrund samt om de uppgifter som stöder teorin. Justitieminis­tern får veta att Ebbe Carlsson sedan januari 1988 har haft kontakter i saken med rikspolischefen. Ebbe Carlsson talar om en lokal på Södermalm i Stockholm som kan komma att användas i polisens spaningsarbete.

Ebbe Carlsson lämnar också upplysningar som har betydelse för den då aktuella hotbilden och som justitieministern sätter i samband med informa­tion som lämnats henne vid ett av de regelbundna informationsmötena om mordutredningen.

Vid mötet uppger Ebbe Carlsson att bokförläggaren Tomas Fischer hade ställt pengar till Ebbe Carlssons förfogande.

1988/89:KU30 Händelseförloppet. ⇛


Anna-Greta Leijon har sin första kontakt med Ebbe Carlsson.
Anna-Greta Leijon informerar Ingvar Carlsson om Ebbe Carlssons teorier.