Mordet på Olof Palme.

1988-04-05 00:00:00880405_000160Senast uppdaterad 2022-09-03

Anna-Greta Leijon träffar rikspolischefen och Ebbe Carlsson.

Justitieministern träffar rikspolischefen och Ebbe Carlsson i den senares bostad. Rikspolischefen klargör att Ebbe Carlssons information skall inordnas i mordutredningen. Han uppger också att bl. a. en av åklagarna i mordutredningen, byråchefen hos RÅ Jörgen Almblad, och chefen för rikskriminalen, polisintendenten Tommy Lindström, samt ytterligare några skulle kopplas in. Rikspolischefen förklarar vidare att praktiska saker som lokaler och kostnader för resor skulle klaras av rikspolisstyrelsen. Justitiemi­nistern poängterar åter att rikspolischefen måste ha ansvaret för och leda arbetet och se till att redovisning sker till åklagarna. På rikspolischefens förfrågan förklarar hon vidare att hon skall kontakta utrikesministern angående polisens möjligheter att som ett led i mordutredningen få gå igenom handlingar i UD:s arkiv.

Justitieministern förklarar också att hon vill att statssekreterarna Kjell Larsson i statsrådsberedningen och Sten Heckscher i justitiedepartementet blir informerade.

1988/89:KU30 Händelseförloppet. ⇛


Anna-Greta Leijon talar med rikspolischefen.
Anna Greta Leijon diskuterar SÄPO-kommitténs arbete med Carl Lidbom.