Mordet på Olof Palme.

1988-03-30 00:00:00880330_000160Senast uppdaterad 2022-09-03

Anna-Greta Leijon talar med rikspolischefen.

På justitieministerns initiativ har hon ett samtal med rikspolischefen. De är överens om att det för dagen inte går att tillförlitligt bedöma de lämnade uppgifternas trovärdighet men att det inte går att lämna dem åsido. De är också eniga om att rikspolischefen - vars ansvar det är att leda den polisverksamhet som erfordras för spaning och utredning med anledning av mordet - självfallet har ansvaret för hur Ebbe Carlssons uppgifter förs in i utredningen. Rikspolischefen vill emellertid, med hänsyn till risken för läckor, att kretsen av personer som skall medverka i denna del inte bli för stor. Man talar också om betydelsen av att förundersökningsledningen underrättas om uppgifterna.

1988/89:KU30 Händelseförloppet. ⇛


Anna-Greta Leijon informerar Ingvar Carlsson om Ebbe Carlssons teorier.
Anna-Greta Leijon träffar rikspolischefen och Ebbe Carlsson.