Mordet på Olof Palme.

1988-04-20 00:00:00880420_000160Senast uppdaterad 2022-09-03

Anna Greta Leijon sammanträffar med Ebbe Carlsson.

Justitieministern sammanträffar med Ebbe Carlsson. Justitieministern får ytterligare information om grunden för Ebbe Carlssons teori.

1988/89:KU30 Händelseförloppet. ⇛


Ebbe Carlsson bjuder Göran Berg på lunch.
Anna Greta samtalar med Sten Andersson.