Mordet på Olof Palme.

1988-04-17 00:00:00880417_000160Senast uppdaterad 2022-09-03

Ebbe Carlsson bjuder Göran Berg på lunch.

Biträdande chefen för UD:s politiska avdelning Göran Berg bjuds på lunch av Ebbe Carlsson. Denne hade träffat Ebbe Carlsson på en mottagning i månadsskiftet januari/februari. Ebbe Carlsson som refererar till rikspolis­chefen och justitieministern ber nu att Berg, eller någon annan i UD, skall undersöka om det i UD:s arkiv finns rapporter eller samtalsuppteckningar som kan ha relevans för utredningen om mordet på Olof Palme.

Berg svarar att UD givetvis vill hjälpa polisen med detta men att en framställning bör ske i sedvanliga former och genom formella kontakter.

1988/89:KU30 Händelseförloppet. ⇛


Ingvar Carlsson träffar Carl Lidbom.
Anna Greta Leijon sammanträffar med Ebbe Carlsson.