Mordet på Olof Palme.

1988-04-22 00:00:00880422_000160Senast uppdaterad 2022-09-03

Anna-Greta Leijon talar med rikspolischefen.

Justitieministern talar med rikspolischefen. Hon förklarar att utrikesminis­tern bemött hennes önskemål om polisens tillgång till UD:s arkiv positivt. Vid samtalet meddelar rikspolischefen att polisen för närvarande klarar sina kostnader för mordutredningen men att det längre fram kan bli aktuellt att hos regeringen begära ett anslagsöverskridande med ett par miljoner kr. (En sådan begäran görs senare, den 4 maj 1988. Den gäller främst andra ändamål än de som här är aktuella. Regeringen medger anslagsöverskridandet i ett beslut den 9 juni 1988.) Justitieministern och rikspolischefen för också en diskussion om sakens betydelse för SÄPO-kommittén.

1988/89:KU30 Händelseförloppet. ⇛


Anna Greta samtalar med Sten Andersson.
Anna Greta Leijon kallar till möte i justitiedepartementet.