Mordet på Olof Palme.

1988-04-28 00:00:00880428_000160Senast uppdaterad 2022-09-03

Anna Greta Leijon kallar till möte i justitiedepartementet.

På justitieministerns kallelse äger ett möte rum i justitiedepartementet med henne, statssekreterarna Larsson och Heckscher, rikspolischefen och Ebbe Carlsson. Syftet med mötet är dels att ge information om Ebbe Carlssons teori - Larsson och Heckscher tar regelbundet del av den information som polisen och åklagarna lämnar om mordutredningen - dels att ge underlag för att bedöma uppgifterna när det gäller de säkerhetsfrågor som i första hand Larsson ansvarar för. Information om teorin och om vad som påstås stödja den lämnas av rikspolischefen och, och framför allt, Ebbe Carlsson. På direkt fråga uppger rikspolischefen att denna teori är vad som för tillfället är mest intressant i jakten på Olof Palmes mördare. Statssekreterare Larsson, som följt utredningen sedan mordet ägde rum, konstaterar att det nu tycks finnas nytt material och nya infallsvinklar.

Vid detta möte får statssekreterarna Larsson och Heckscher också klart för sig att rikspolischefen har att svara för att de uppgifter som påstås stödja Ebbe Carlssons teori snarast kontrolleras, att Ebbe Carlsson skall följa rikspolischefens anvisningar och att åklagarna skall hållas underrättade.

Senare på kvällen besöker statssekreterare Heckscher Ebbe Carlssons lägenhet i Stockholm. Där finns då, utöver Ebbe Carlsson, rikspolischefen och ambassadör Lidbom. Man diskuterar vad som avhandlats vid det tidigare mötet. Man berör vidare frågan om det finns några omständigheter som skulle kunna göra det försvarligt för polisen att företa olaglig avlyssning. Lidbom och Heckscher framhåller båda att ingen myndighet kan sanktionera en avlyssning i strid mot gällande lag. Rikspolischefen ger uttryck för att han delar den uppfattningen.

Efter mötet kontaktar statssekreterare Larsson rikspolischefen och bekräftar att denne bör redovisa om de uppgifter som Ebbe Carlsson har lämnat bör föranleda några förändringar i säkerhetsbedömningen bl.a. vad avser livvaktsskydd. Rikspolischefen efterkom Larssons begäran.

1988/89:KU30 Händelseförloppet. ⇛


Anna-Greta Leijon talar med rikspolischefen.
Sten Heckscher har ett kort samtal med rikspolischefen.