Mordet på Olof Palme.

1986-03-21 13:50:00860321_135000Senast uppdaterad 2022-09-08

T:1279 Palmes ombud i "Harvard affären" kontaktar polisen.

den 21 mars 1986, kontaktade advokaten Bertil S PU. Bertil S hade varit Olof Palmes ombud i ärendet vid länsrätten. Han hade samma dag blivit uppringd av en journalist vid TT. Denne hade frågat om Bertil S hört att originalhandlingarna i Harvardärendet var försvunna och att ärendet raderats från länsrättens dataregister den 28 februari.

SOU 1999:88 5.12.2 Det s.k. Harvardärendet – händelserna vid Länsrätten i Stockholms län. ⇛

Den 21 mars 1986 kl. 14.01. T:1279
Uppgiftslämnare: Bertil S
Förhörsledare: Polis Björn S.

En journalist från TT kontaktade Bertil S kl. 13:50 och frågade denne om denne hört att originalhandlingarna från "Harvard malet" är försvunna samt att registreringen på datan den 28 feb 1986 borttogs ur registret. Länsrätten skulle ha gjort upptäckten den 12 mars 1986. Enligt Journalisten har DAFA spårat den terminal från vilken registreringen borttogs.
Bertil S är Palmes ombud i "Harvard affären". Han har överklagat taxeringsnämndens beslut i frågan.

Original


L:860-B Tips från Anders H om Birgitta Ws grandman.
Polis Lars C PM om åtgärderna vid mordet på Statsministern.