Mordet på Olof Palme.

1986-02-18 00:00:00860218_000060Senast uppdaterad 2022-08-02

1986-02-18 Olof Palmes dag.

Palme hämtas vid apoteket och körs till Kungliga tennishallen. Klockan 10.50 släpps han av vid Rosenbad. 15.15 går han till riksdagen, där han tillbringar resten av dagen. Efter 10.50: Inga livvakter.

86-02-18: Olof Palme telefonerar Gandhi i ärendet. Enligt Gandhi ligger Sverige fortfarande 10 % över Frankrike, varför Sverige ej kan komma i fråga om man ej sänker priset. De nära förbindelserna Indien-Sverige motiverar att dylika uppgifter utlämnas ena parten i pågående förhandling.

SOU 1999:88 5.11 Avsnitt Q - ”Vapenhandel Bofors”


1986-02-17 Olof Palmes dag.
1986-02-19 Olof Palmes dag.