Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 12:00:00860228_120000Senast uppdaterad 2022-05-10

Olof Palme i sammanträde angående vissa fonder.

Olof Palme har ett Inbokat möte med Stiftelsen till Ernst Wigforss minne, Stiftelsen till Hjalmar Brantings minne, och Stiftelsen till Per Albin Hanssons minne.

Föredragande i P-A Hannson-fonden, [MASKAT] är hörd. Hon uppger att [MASKAT] från partikansliet, [MASKAT] från LO samt hon själv träffade Olof Palme på statsrådsberedningens mellan kl. 12:00 och ca 13:00. Efter mötets avslutande gick de förbi Olof Palmes tjänsterum. [MASKAT] observerade då att Ulf Dahlsten befann sig i rummet

[MASKAT] nämner också att hon under mötet med Olof Palme uppfattat denne positiv som och harmonisk, närmast glad.

Stiftelsen till Ernst Wigforss minne, Stiftelsen till Hjalmar Brantings minne, och Stiftelsen till Per Albin Hanssons minne.
Stiftelserna har inrättats med syfte att hylla framstående socialdemokratiska ledarinsatser. Genom stiftelsernas verksamhet är tanken att minnet av ledargestalternas gärningar ska leva vidare och påminna om deras insatser för arbetarrörelsen och svenskt samhälle.
Styrelserna för rubricerade stiftelser har beslutat att det ekonomiska utrymme som stiftelserna förfogar över ska användas till stöd för den högskoleutbildning som bedrivs i samarbete mellan Bommersvik AB och Uppsala universitet. Därmed är dessa stiftelser inte öppna för enskilda stipendieansökningar.

Stiftelser, fonder och medaljerOlof Palme besöks av Iraks ambassadör.
Hans Holmér åker för att delta i Vasaloppet.