Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 22:41:00860228_224100Senast uppdaterad 2022-06-10

IM 22:41 AO 1735

86-02-28 22:41
HK : 28
HÄNDELSE: SJUKDOM/OLYCKSF  OMRÅDE: 14K ADRESS: [MASKAT]
SIGN: AO
ANMÄLARE: E
ANTECKN.: [MASKAT] AMB REKV

ÅK:59 PATRULL:1735
BEORDRAD:      22:41 AO
KLAR PÅ PLATS:   22:47 HZ
AVSLUTAT:      22:47 HZ
ANTECKNINGAR:    FÖRD T SÖS
ÅTGÄRD:       MINNESANTECKNING/PM
ANTAL GRIPNA:    00

Man med walkie-talkie på Norra Latins skolgård.
IM 22:49 HZ 1150