Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 22:49:00860228_224900Senast uppdaterad 2022-06-19

IM 22:49 HZ 1150

86-02-28 22:49
HK : 18
HÄNDELSE: LARM  OMRÅDE: 13M ADRESS: 855642 SVEA 108, BLUE QUEEN
SIGN: HZ
ANMÄLARE: LA WALLIN
ANTECKN.:

ÅK:57 PATRULL:1150
BEORDRAD:      22:49 UZ
KLAR PÅ PLATS:   22:54 ÅT
AVSLUTAT:      22:54 ÅT
ANTECKNINGAR:    INGEN YTTRE
ÅTGÄRD:       INGEN ÅTGÄRD
ANTAL GRIPNA:    00

IM 22:41 AO 1735
IM 22:49 GJ 1520.