Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 23:15:00860228_231510Senast uppdaterad 2022-06-20

IM 23:15 GJ 2160

86-02-28 23:15
HK : 16
HÄNDELSE: HJÄLP/SERVICE  OMRÅDE: 12P  ADRESS: KUNGSG
SIGN: GJ
ANMÄLARE: E **IN KOD 17**
ANTECKN.: GAMMAL FÖRVIRRAD MAN

ÅK:64 PATRULL: 2160
BEORDRAD:      23:15 GJ
KLAR PÅ PLATS:   23:26 GJ
AVSLUTAT:      23:26 GJ
ANTECKNINGAR:    HOTEL SAVOY
ÅTGÄRD:       UTFÖRT
ANTAL GRIPNA:    00

IM 23:15 ÅT 1110
IM 23:15 KZ 1120