Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 23:15:00860228_231520Senast uppdaterad 2022-06-20

IM 23:15 KZ 1120

86-02-28 23:15
HK : 31
HÄNDELSE: STÖLD/INBROTT  OMRÅDE: 13M  ADRESS: ADOLF FREDRIKSKYRKOG 7
SIGN: KZ
ANMÄLARE: 1120
ANTECKN.: BILINBROTT

ÅK:52 PATRULL: 1120
BEORDRAD:      23:15 KZ
KLAR PÅ PLATS:   23:15 KZ
AVSLUTAT:      23:49 ÅT
ANTECKNINGAR:    
ÅTGÄRD:       ANM/PRIMÄRRAPP VD
ANTAL GRIPNA:    00

IM 23:15 GJ 2160
Paret Palme börjar promenerar Söder ut på Sveavägen.