Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 23:23:00860228_23231ASenast uppdaterad 2022-06-21

IM 23:23 AO Skottlossning Tunnelgatan-Sveavägen.

86-02-28 23:23*
HK : 20
HÄNDELSE: MISSHANDEL  OMRÅDE: 13M  ADRESS: TUNNELGAT-SVEAV **FORTS IM
SIGN: AO
ANMÄLARE: JÄRFÄLLA TAXI
ANTECKN.: MAN SKJUTEN

ÅK:54 PATRULL: 9152
BEORDRAD:      23:45* AO
KLAR PÅ PLATS:   04:19 MB
AVSLUTAT:      04:19 MB
ANTECKNINGAR:    
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

ÅK:54 PATRULL: 1220
BEORDRAD:      23:54 AT
KLAR PÅ PLATS:   04:29 MB
AVSLUTAT:      04:29 MB
ANTECKNINGAR:    
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

ÅK:54 PATRULL: 3220
BEORDRAD:      23:54 AT
KLAR PÅ PLATS:   04:30 MB
AVSLUTAT:      04:30 MB
ANTECKNINGAR:    
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

ÅK:54 PATRULL: 3120
BEORDRAD:      00:13 HZ
KLAR PÅ PLATS:   02:49 ÅT
AVSLUTAT:      02:49 ÅT
ANTECKNINGAR:    VÄSTERLÅNG 31/BEV BOST
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

ÅK:54 PATRULL: 1150
BEORDRAD:      00:13 HZ
KLAR PÅ PLATS:   04:19 MB
AVSLUTAT:      04:19 MB
ANTECKNINGAR:    BEV SABB
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

ÅK:54 PATRULL: 1120
BEORDRAD:      00:13 HZ
KLAR PÅ PLATS:   04:20 MB
AVSLUTAT:      04:20 MB
ANTECKNINGAR:    BEV SABB
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

ÅK:54 PATRULL: 2150
BEORDRAD:      00:19 KD
KLAR PÅ PLATS:   04:19 MB
AVSLUTAT:      04:19 MB
ANTECKNINGAR:    
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

ÅK:54 PATRULL: 9230
BEORDRAD:      00:24 AT
KLAR PÅ PLATS:   04:23 MB
AVSLUTAT:      04:23 MB
ANTECKNINGAR:    
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

ÅK:54 PATRULL: 1540
BEORDRAD:      00:26 AT
KLAR PÅ PLATS:   04:19 MB
AVSLUTAT:      04:19 MB
ANTECKNINGAR:    
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

ÅK:54 PATRULL: 3480
BEORDRAD:      02:49 ÅT
KLAR PÅ PLATS:   04:30 MB
AVSLUTAT:      04:30 MB
ANTECKNINGAR:    BEV VÄSTERLÅNGG
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

ÅK:54 PATRULL: 9950
BEORDRAD:      03:11 GJ
KLAR PÅ PLATS:   04:23 MB
AVSLUTAT:      04:23 MB
ANTECKNINGAR:    ROYAL VIKING
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

ÅK:54 PATRULL: 1470
BEORDRAD:      23:30* MB
KLAR PÅ PLATS:   04:30 MB
AVSLUTAT:      04:30 MB
ANTECKNINGAR:    BEV VÄSTERLÅNGG
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00


IM 23:23 HZ Skottlossning Tunnelgatan-Sveavägen.
IM 23:23 MB Skottlossning Tunnelgatan-Sveavägen.