Mordet på Olof Palme.

1986-03-01 02:45:00860301_024500Senast uppdaterad 2022-08-11

RAF tar på sig mordet.

En tjänsteman på Sveriges ambassad i Bonn blir uppringd av en man som uppgav att RAF låg bakom mordet.

förste ambassadsekreteraren Peter T som var jourhavande i bostaden blir kl. 02.45 uppringd av en man som på flytande tyska meddelat ”Här är RAF. Vi har skjutit er statsminister”. Telefonnumret till bostaden fanns inte antecknat på några jourlistor och det fanns inte i den allmänna telefonkatalogen. Mannen måste därför enligt Peter ha känt till hans befattning och telefonnummer

Hos ytterligare 3 personer (Olander, Landberg och Beijer) vid ambassaden i Bonn hade telefonerna ringt under natten men ingen av dessa hade hunnit svara innan uppringaren lagt på.

Peter tog omgående kontakt med Vakthavande vid UD, Anna B, som i sin tur kontaktade polisen.

Den 3 mars 1986 kontaktade PU televerkets utlandsavdelning, som uppgav att man bara expedierat ett samtal till Tyskland under natten då mordet ägt rum. Det kunde konstateras att det inte kunde ha rört sig om det samtal Peter T mottog.

Den 4 mars 1986 inkom en promemoria från UD. I denna redogjorde ambassaden i Bonn för att Peter T övertagit den tidigare pressattachén L:s bostad och att det i den allmänna telefonkatalogen inte fanns någon hänvisning från L till ambassaden. Mannen som ringt samtalet måste därför ha känt till att L arbetat vid ambassaden eller ha haft tillgång till en särskild diplomatlista.

SOU 1999:88 5.13 Avsnitt U - ”Tysk terrorism, RAF”.

Fax från ambassaden i Bonn

WPU.NU UÖ:12818


02:39 TT-telegram 20.
02:50 TT-telegram 21.