Mordet på Olof Palme.

1986-03-03 10:20:00860303_102000Senast uppdaterad 2022-08-11

Fax från ambassaden i Bonn.


AMBASSADEN BONN 1986-03-03

UD STOCKHOLM DNR 40, FOER POL OCH PRESSO M E D E L B A R T

RE TELEFONSAMTAL OM MORDET STADSMINISTER PALME. GAARDAGENS 
TELEFONSAMTAL LOENNBACK/GYLLENHAAL - LINDER.

P R I M O. MED ANLEDNING AV DAGENS NYHETERS FOERFRAAGAN OM
AMBASSADENS HANTERING AV DET TELEFONSAMTAL, SOM DESS VAKTHAVANDE 
TJAENSTEMAN MOTTOG MORDNATTEN LAEMNAS UNDER SECUNDO LINDERS 
REDOGOERELSE FOER HAENDELSEFOERLOPPET OCH DE BEDOEMNINGAR HAN 
GJORDE I DETTA SAMMANHANG. 

S E C U N D O. NAAGON GAANG MELLAN 07.15 - 07.40 PAA MORGONEN
LOERDAGEN DEN 1 MRS RINGDE JAG VECKOSLUTETS VAKTHAVANDE 
TJAENSTEMAN, AMBASSADSEKRETERAREN PETER TEJLER, FOER ATT DISKUTERA 
DE AATGAERDER AMBASSADEN SKULLE VIDTA UNDER LOERDAGEN MED 
ANLEDNING AV MORDET PAA STATSMINISTER PALME. (JAG VAR VID 
TILLFAELLET CHARGE D’AFFAIRES OCH AMBASSADOER ECKERBERG I 
OESTERRIKE SKIDSEMESTER.) 

TEJLER BERAETTADE DAA FOER MIG - HAN HADE NAER JAG RINGDE JUST 
HOERT PAA RADIO OM MORDET - ATT HAN 02.4S FAATT ETT ANONYMT
TELEFONSAMTAL. EN MAN SOM TALADE ACCENTFRI TYSKA HADE, EFTER ATT 
HA FOERVISSAT SIG OM ATT HAN SLAGIT TEJLERS HEMNUMMER, SAGT "HIER 
SPRICHT DIE RAF. WlR HABEN IHREN MNISTERPRAESIDENTEN ERMORDET". 
TEJLER, SOM ALLTSAA NAER FICK DETTA SAMTAL INTE VISSTE ATT 
STATSMINISTERN SKJUTITS DRYGT TRE TIMMAR TIDIGARE, TOG DET HELA 
FOER EN PAARINGNING FRAAN FOERVIRRAD PERSON AV DET SLAG SOM
IBLAND FOEREKOMMER, OCH VIDTOG DAERFOER INGEN SAERSKILD AATGAERD 
UNDER NATTEN. EFTER DET JAG HOERT VAD TEJLER HADE BERAETTA 
RINGDE JAG OMEDELBART VAKTHAVANDE PAA UD OCH MEDDELADE VAD SOM 
FOEREKOMMIT MED BEGEARAN OM VIDAREBEFORDRAN TILL DEN SVENSKA 
POLISEN. NAER JAG DENNA GAANG RINGDE TILL UD UTGICK JAG FRAAN ATT 
DET MED STOR SANNOLIKHET HANDLADE OM AV DE SJUKA PERSONER 
SOM HOER AV SIG NAER UPPSEENDEVAECKANDE BROTT BEGAATTS. JAG ANSAAG 
- GIVETVIS - ATT JAG BORDE INBEREATTA VAD SOM HAENT. KORT 
DAERPAA GICK JAG TILL AMBASSADDEN, TRAEFFADE TEJLER OCH BOERJADE 
KALLA MER PERSONAL. RELATIVT SNART - JAG VILL MINNAS UNGEFAER
VID 9-TIDEN PAA MORGONEN BLEV DET EMELLERTID KLART FOER MIG ATT 
TEJLERS HEMTELEFONNUMMER INTE VAR INSPELAT AMBASSADENS 
AUTOMATISKA TELEFONSVARARE FOER VECKAENDAN UTAN ATT HAENVISNING 
TILL VAKTHAVANDE ISTAELLET GJORDES TILL HANS DIREKTTELEFONNUMER 
PAA AMBASSADEN DAERFEOR FANNS, MENADE JAG, ANLEDNING ATT TA DET 
NATTLIGA TELEFONSAMTALET ALVARLIGARE. TEJLER STAAR SOM NY 
TJAENSTEMN AENNU INTE 1 TELEFONKATALOGEN ELLER I AUSWAERTIGES 
AMTS DIPLOMTLISTA. 

HAN OCH HANS FAMILJ HAR OEVERTAGIT FOERRE PRESSATTACHÉN LUNDBERGS 
BOSTAD OCH TELEFONNUMMER. I TELEFONKATALOGEN STAAR FOER DETTA 
NUMMER FORTFARANDE LUNDBERG, BO, MEN. INGEN REFERENS TILL SVENSKA 
AMBASSADEN. ENDA MOEJLIGHETEN FOER NAAGON ATT NAA TEJLER MED 
TELEFONSAMTALET UNDER VAR ALLTSAA ANTINGEN ATT PAA ANNAT 
SAETT VETA ATT LUNDBERG VAR/HADE VARIT PRESSATTACHÉ VID AMBASSADEN 
ELLER ATT HA TILLGAANG TILL EN DIPLOMATLISTA DAER LUNDBERG 
STAAR. DIPLOMATLISTOR AER OFFENTLIGA TRYCK OCH SAELJS I ALLMAENNA 
HANDELN I BONN MEN AER KNAPPAST SAA SPRIDDA ATT EN FOERVIRRAD 
PERSON HAR LAETT TILLGAANG TILL DEN DIREKT EFTER DET ATT HAN HOER 
ATT ETT SAADANT MORD BEGAATTS. MOT BAKGRUND AV DESSA 
OVERVEAGANDEN RINGDE JAG ONYO UD, DENNA GAANG TILL POLVAKTEN, 
EFTER ATT FOERGAEVES HA FOERSOEKT NAA MATS BERGQUIST, NILS 
ROSENBERG OCH, SAVITT JAG MIINNS, OCKSAA MGNUS UERNSTEDT, POL II. 
JAG FRAMFOERDE VID DETTA TILLFAELLE TILL POLVAKTEN, ATT JAG TRODDE 
ATT JAG HADE INFORMATION ATT LAEMNA TILL SPANINGSLEDNINGEN, SOM 
SOM KUNDE VARA AV VISS BETYDELSE. HAN LOVADE ATT POLISEN SKULLE RINGA. 
EN STUND DAEREFTER BLEV JAG UPPRINGD AV KOMMISSARIE RENEBORG VID
STOCKHOLMSPOLISEN. FOER HONOM REDOVISADE TEJLER OCH JAG VAD SOM 
FOEREKOMIT. JAG FANN DET SJAELVKLART ATT VIA UD VAENDA MIG TILL 
DEN S V E N S K A POLISEN MED DESSA UPPGIFTER. SPANINGSLEDNINGEN I 
STOCKHOLM HADE JU HELA BILDEN OCH KUNDE AGERA DAEREFTER. 

T E R T I O. DET KAN HAER TILLAEGGAS ATT YTTERLIGARE AMBASSAD- 
TJAENSTEMEN - OLANDER, LANDBERG OCH BEIJER - OCKSAA FICK PAA- 
RINGNINGAR NATTEN MELLAN FREDAGEN OCH LOERDAGEN. INGEN AV DESSA 
FICK DOCK KONTAKT MED UPPRINGAREN SOM LADE PAA EFTER NAAGRA FAA 
SIGNALER. 

ECKERBERG 

AMBASSADEN BONN KL. 10.20
++++++++++++++++++++/CHM
      
                    


  

Y:8024 förhör med Abdalrahim.
E:15-2 Förhör med Ahmed Z.