Mordet på Olof Palme.

1986-03-03 09:50:00860303_095000Senast uppdaterad 2022-09-05

Y:8024 förhör med Abdalrahim.

Den 3 mars 1986 kl.09:50 Y:8024
Uppgiftslämnare: Abdalrahim
Förhörsledare: Polis Åke T och Polis Lars J

Protokoll över förhör hållet på kriminalstationen den 3 mars 1986 med turkiske medborgaren [MASKAT] [MASKAT] fd [MASKAT] , boende [MASKAT].

Förhörsledare Polis Åke T och Polis Lars J.

Förhöret hållet på kurdiska språket genom tolken [MASKAT] [MASKAT].

Förhöret inspelat på bandspelare av märket Sanio och påbörjades klockan 09.50.

[MASKAT] Underrättades att han skulle höras om hans förehavanden fredagen den 28 februari 1986

.

F: Förhörsledaren.

J: Lars J.

UL: [MASKAT] ígenom tolken.

F: Innan vi börjar och gå in på vad du gjorde fredagen den 28, vill du kanske berätta hur länge du har varit i Sverige, när du kom hit första gången?

UL: Jag kom till Sverige den 13 juni 1985 från Moskva till Stockholm till Sverige. I Sovjetunionen när jag hade fullgjort min studier och så jag kunde inte längre stanna där och då jag kom till Sverige för att söka politisk asyl. Orsaken till att jag kom till Sverige och då jag visste i Sverige kommer ut alltså kurdiska tidskrifter och tidningar och man trycker kurdiska böcker. innan jag kom hit jag hade skickat med ett manuskript till en roman till Sverige för att dom skulle trycka den här romanen här. Orsaken att jag valde Sverige är att söka asyl. Jag behöver en fristad och jag kom hit och sen jag visste, och hade alltså möjlighet att syssla med litteratur som jag alltså sysslar med och sen jag hede mina vänner, därför jag valde Sverige. Jag har aldrig tillhört något politiskt parti och på frågan hos polisen när jag sökte asyl dom frågade om jag tillhörde något politiskt parti och så och jag svarade nej och sen efter jag fått mitt tillstånd från invandrarverket och dom frågade mig om jag ville ha politisk asyl, att jag skulle …… men jag sa nej efter som jag inte sysslar med poletik, jag sysslar med kulturell verksamhet.
Hör hemma i Sverige, jag sysslar med skrivande, med manuskriptet, jag höll på med medans jag väntade på tillstånd ….. svanska, skulle lära mig svenska och så, jag fick höra av min hyresvärd Igår, polisen hade tagit hand om mitt manuskript. Även i Sverige ….. med denna kurdiska riksförbundet dom ger ut en tidskrift som heter Berbang och jag sitter på den här tidskriftens redaktion. Det kommer ut en annan kurdisk tidskrift, jag hjälper med, hjälper dom att skriva och så. Jag har fått idag från den där…….

F: När du kom till Sverige i förra året, vad var då din första bostad och var har du därefter haft bostadsadress.

UL: När jag kom hit först jag bodde i [MASKAT] sen han kom till Sverige under tre månader har han bott under den här adressen i [MASKAT] .

F: Det är alltså [MASKAT] [MASKAT] [MASKAT] [MASKAT]?

UL: Han säger efter tre månader han vill göra min egen lägenhet…. med en man att i andra hand jag skulle alltså få en egen lägenhet, sen fick vi veta att den här mannen hade inte rätt att hyra ut i lägenheten efter som själv den här mannen alltså fick hjälpa från social. Då jag vände alltså tillbaka till den här mannen jag bodde tidigare hos, den här [MASKAT] då jag inte fick bo längre där och då han hade skaffat sig en ny hyresgäst, en annan kurd och då fick jag inte bo där, sedan…..den här socialen i [MASKAT] dom alltså dom vägrade ge mig hjälp och då jag blev tvungen att flytta till min kusin, alltså en farbror som bor i Hässelby gård. Min kusin bodde tillsammans med sin hustru och sin dotter, men hustru och dotter har åkt till sovjet. han bodde endast där och jag flyttade till honom. Då jag tog alltså kontakt med den här kurdiska läraren, hon kunde alltså svenska och hon tog kontakt med sociala i [MASKAT] och dom skulle alltså hjälpa mig och sociala dom accepterade mig som hjälptagande, jag var hos dom den 21 eller 25 december och det hade gått tid för den 7 januari att dom skulle alltså hjälpa mig med pengar och så där.

F. Och under tiden bodde han då hos sin kusim?

UL. Ja, det är rickigt men jag bodde alltså hos min kusin men fick ekonomisk hjälp från kommun.

F. Vad heter kusinen och var är det för adress han bor på?

UL. Kusinen [MASKAT] [MASKAT] [MASKAT].

F. Och bor på [MASKAT] [MASKAT] [MASKAT] [MASKAT]?

UL. Postnummer [MASKAT]. Han säger att han……sociala i [MASKAT]. Den här kusinens hustru och barn skulle komma från sovjet, han kunde inte bo där eftersom det var trångt, han säger under tiden så han kontakt med socialen och sen i andra hand han har bott hos en ryss som var boende i [MASKAT] och den här ryssen heter [MASKAT] han har bott där sen1 februari ända till slutet av februari och sedan dess, med socialens medgivande och han alltså hyrt ett rum nuvarande adress hos den här [MASKAT] [MASKAT] på [MASKAT] [MASKAT] i [MASKAT].

F: Var det någon annan som hjälpte till och förmedla att du flyttade in på [MASKAT]. Utöver socialen?

UL: Nej det var ingen som hjälpte mig under den här tiden den där [MASKAT] [MASKAT] hade inte …. det skulle dröja en månad, under den tiden jag tänkte alltså bo hos den här ryssen och jag hade betalt en hyra på1400 kronor men i själva verket jag hade fått hyresbidrag från socialen 1100 kronor från [MASKAT] och resten 300 kronor jag betalade själv. Under den tiden jag var tvungen att vänta kompisen skulle byta till en stor lägenhet sen skulle jag alltså flytta till honom. Om jag trivdes med den här lägenheten hos ryssen jag kunde ha, det är en kvinna, ryskan jag hade bott hos den här ryskan ända till juni, men jag tyckte inte om att bo hos henne, sen kompisen hade skaffat en stor lägenhet jag flyttade till den här nya lägenheten.

F: Har du några tillhörigheter kvar hos ryskan i hennes bostad?

UL: Jag hade flyttat därifrån men mina grejer var kvar, jag hade sagt till henne på måndag, alltså idag, att jag skulle åka tillbaka dit och hämta mina grejer därifrån. I går jag gick dit och när jag ringde på dörren hon öppnade dörren och sa att polisen har varit här och tagit dina grejer med sig.

fortsättning följer.......

Original


Y:8024 Polisen söker Abdalrahim.
Fax från ambassaden i Bonn.