Mordet på Olof Palme.

1986-03-03 00:00:00860303_000060Senast uppdaterad 2022-07-13

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 3 mars 1986.

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 3 mars 1986

Protokollförare; krinsp K-G Sjödin

Personal i tjänst

Ledningsgruppen: 10-tal
KK 1: 20-tal
KKT: 10-tal
Span: 7 ptr
RK: 24 man
O: 100-tal

Bearbetning av inkomna tips (beslut under dagen)

Beslutas att grupper skall bearbeta inkomna tips.

Beskrivning av gärningsmannen

Ca 50-40 år, ca 180 cm lång (längre än offret, 174-175 cm) Iklädd lång (5/4) rock, mörk till färgen.

Under dagen

Holmér samtalar om Olof Palmes person med A-M Villson, Hans Dahlgren, Ebbe Carlsson och Hahne.

Under kvällen

Holmér samtalar på telefon med Justitieminister Wickbom angående samarbetet med SÄK, samt om belöningen.

Kl 15.00

Holmér får livvakt.

Kl 16.40

Holmér besöker Ingvar Carlsson, för samtal om Olof Palmes person.

Kl. 18.00

Ledningsmöte,

Kl.19.30

Holmér medverkar i TV 2, "Rapport".

Kl. 21.00

Intervju med Holmér i TV 1, "Aktuellt," (bandat).

Kl. 23.00

Holmér sammanträffar med RPC och Hjälmroth, och diskuterar samarbet.

Stockholm som ovan

Karl Gustaf Sjödin

Original.


Y:8024-1 Förhör med Abdalrahims hyresvärdinnan.
A:14206-A PM: Polis Christian D i 1520.