Mordet på Olof Palme.

1986-03-03 00:00:00860303_000160Senast uppdaterad 2022-08-15

A:14206-A PM: Polis Christian D i 1520.

PM till chefen O

Tjänsteanteckningar Från tjänstgöringen fredagen den 28 feb 1986.

Tjänst enligt lista 15:00 - 24:00

Jag Polis Christian D tf.pkom tjänstgjorde som Y-ledare i första polisvaktdistriktet den aktuella dagen. Jag hade tilldelats polisassistenten 86/1 Polis Thomas E som förare av rb SHA 1520.

Distriktets övs personal hade tilldelats Polis Gösta S VD2 som för kvällen var chef för City kommenderingen i Rb SHA 2520

Vi i Rb SHA 1520 inspekterade under kvällen ABAB samt besökte platser i distriktet som är kända oroshärdar.

På T-cent norra var det som vanligt mycket folk, dock betydligt mindre än föregående veckoslut. Vi avvisade en skränande yngling samt gjorde någon ID-kontroll. På Klarabergsgatan vid Åhlens omhändertog vi en notorisk biltjuv för LOB enär han i sitt berusade tillstånd visade ett stort intresse för en parkerad Mercedes. På Cst var det mycket folk i rörelse. Vi beordrade en fotpatrull att omhändertaga en berusad yngling för LOB. Ynglingen hade somnat vid hissarna vid ingången till Cst Klarabergsviadukten. Vid 23 tiden åkte vi till Kungs trädgården för att inspektera startplatsen för lördagens Rally tävling.

Vi uppfattade att polisradion skickade en Rb till Sveavägen - Tunnelgatan med anledning av skottlossning enligt taxi. Så som vi uppfattade anropet drog sig ytterligare en Rb mot platsen. Vår position var vid detta tillfälle Hamngatan-Kungsträdgårdsgatan. Vi själva åkte Hamngatan Regeringsgatan och svängde in David Bagares gata. Denna färd gick ganska fort. Vi påkallade friväg endast i korsningarna och då endast med blått utryckningsljus. färden dit hörde vi att Rb SHA 2520 var på plats Sveavägen - Tunnelgatan

På David Bagares gata observera vi en mansperson i blå täckjacka komma gående i körbanan mot Regeringsgatan. Vi fortsatte ytterligare några meter till Malmskillnadsgatan där vi sammanträffade med minst 4 man ur söder piketen, dessa hade dragna vapen.

På frågan vad som hänt kunde ingen av dem lämna en redogörelse mer än att de hade sprungit efter en g-man, vilken enligt deras uppgift hade sprungit Tunnelgatan - trapporna upp till - Malmskillnadsgatan.

Mannen, som vi tidigare påträffat i den blå täckjackan mitt på David Bagares gata hade nu kommit fram till oss i korsningen. Han uppgav att han sprungit efter en gärningsman från en Skottlossning Sveavägen - Tunnelgatan. Han hade sprungit efter men tappat honom när han hade kommit upp på Malmskillnadsgatan.

Han beskrev den flyende enligt följande iklädd blå dun täckjacka samt keps som huvudbonad, mörkhårig i nacken han hade inte sett g-m framifrån

Jag meddelade omedelbart Odl och larmet gick ut. Någon minut senare meddelade en Rb ptr att de hade en person i korsningen Malmskillnadsgatan - Mäster Samuelsgatan som passade in på signalementet. Patrullen önskade sammanträffande med mig.

Piket personalen beordrades att taga med sig vittnet till Piketbussen för att få identiteten klarlagt.

Först i detta läge då vi var på väg till Mäster Samuelsgatan uppfattade vi via radion att ambulans hade hämtad skadat person på platsen för skottlossningen.

Patrullen vid Mäster Samuelsgatan Malmskillnadsgatan håller i en person som passar in på beskrivningen. Denne person uppger att han alldeles nyss lämnat en kines restaurang i närheten på Malmskillnadsgatan, han uppgav vidare att han suttit där hela kvällen samt att hans sällskap var kvar där. Patrullen beordrades kolla upp dels med restaurang personalen dels med det av mannen uppgivna sällskapet. Patrullen skulle senare redovisa.

Först nu uppfattar vi ett meddelande från Rb SHA 2520 Pkom till ODL "Vet ni att det är Palme". Radion svarade jakande.

När vi anlände till Brottsplatsen sammanträffade vi med Polis Gösta S, vilken hade gjort avspärrning på brottsplatsen. Personal ur 2 piket grupper, höll avspärrningen samt vår igång med vittnes anteckningar. Polis Gösta S är platschef och ansvarar för avrapporteringen. Han informera mig om att det är Statsminister Palme som är skjuten och att han är allvarligt skadat.

Jag uppmanar nu radion, vilken nu startat upp ledningsrummet, att skicka runt personal till restauranger för att förhöra folk om observerat någon som stämmer in på signalementet eller som i övrigt sett något ovanligt särskild namnger jag rest, Vallentino och Alexandra där jag tidigare under kvällen sett mycket folk stående.

Jag beordrar dessutom platsbevakning på Västerlånggatan 31, Statsminister Palmes bostad.

Jag har för avsikt att åka till sjukhuset för att organisera bevakningen där men observera att Polis Lars C i Rb SHA 1210 är på väg dit.

På VD2 når jag en telefon för att inhämta närmare direktiv från ledningscentralen. Jag informeras om Statsministerns död av Polis Hans K.

Polisass. Ljunglin vd 1, som har särskild bevakning av en nyupptäckt klubb på Oxtorgsgränd 5 önskar sammanträffande på Sergelarkaden informera oss om att adressen Oxtorgsgränd 5 är "het". Adressen är ett tillhåll för kriminella av alla slag. Han beordras tillbaka för att bevaka adressen i avvaktan på vidare beslut.

Jag åker till vd 1 för att via Odl få beslut om att slå mot adressen. Vid kontakt med Polis Hans K uppmanar jag honom med kraft att söka på adresser i city där allmänheten vistas. Beträffande Beslutet att slå mot adressen Oxtorgsgränd 5 får jag besked att avvakta till pöint Sandström anländer enar adresser anses för ”het".

Då jag åter är i Rb kommer beslut om att två piketgrupper skall sammanträffa med mig, vilket jag tar som ett tecken på att det är klart att slå på adressen Oxtorgsgränd 5.

Jag sammanträffar med två piket grupper samt 3 civ ptr och beslutar följande. Civ ptr får i uppgift att bevaka adressen och följa besökare utan att eventuell dörrvakt bliver misstänksam. Exakta läget för lokalen i fastigheten är ej känt. Efter enbart några minuter har civ patrullerna lyckats att komma in tillsammans med besökare samt lokaliserat lokalen 2 tr ned. Piketen beordras fram för att göra tillslaget. Resultatet är magert se pa Ljunglins pm.

Adresser där allmänheten har tillträde har sedan brottet successivt besökts av civil och uniformerad personal för att få fram ledtrådar.

Senare under natten organiserade vi avspärrningarna på Västerlånggatan för att förbereda anhörigas ankomst från sjukhuset.

Patrullen ställde in kl 04:30 för att kl 07:00 kunna genomföra beordrad kommendering.

Stockholm, som ovan.

Polis Christian D.

Original


Protokoll fört vid ledningsgruppen den 3 mars 1986.
Y:8024 Polisen söker Abdalrahim.