Mordet på Olof Palme.

1986-03-03 18:37:00860303_183700Senast uppdaterad 2022-08-26

E:13-1 Förhör med Nicola F.

Den 3 mars 1986 kl.18:37 E:13-1 Protokoll III:2 sid 91-92

Uppgiftsmottagare: Håkan S

KK1

Den aktuella kvällen gick Nicola på Sveavägen i riktning norrut. Han gick på den östra trottoaren. Nicola passerade Tunnelgatan, Han tittade in, när han passerade Tunnelgatan. Det var mörkt, men han såg ingen person, Han fortsatte och passerade Adolf Fredriks Kyrkogata, Här han var i böjd med Bonnierfastigheten, Sveavägen 56, mötte han paret Palme, Lisbeth och Olof gick bredvid varandra, Olof gick närmast väggen, Nicola passerade dem och gick då närmast gatan. Nicola tittade på dem och kände igen dem. Han passerade dem dock utan att hälsa. Nicola hade igenkänt dem på ca 10 meters håll. Nicola tror inte att han mötte någon person på Sveavägen, förrän han mötte Palme,

5-10 meter efter paret Palme gick en man, På gången fick Nicola intrycket att mannen var äldre, Han hade på sig en blå jacka, i färg som ryggen på telefonkatalogens Stockholmsdel A-M. Jackan liknade Tensonjackor. Något märke såg dock inte Nicola, Jackan räckte till lårets mitt på mannen, I övrigt reflekterade Nicola inte över hur mannen såg ut, Nicola första tanke var att mannen var deras säkerhetsvakt. När Nicola passerat mannen, tänkte han att mannen var för gammal för att vara säkerhetsvakt, De skulle nog inte heller bara ha en säkerhetsvakt.

Nicola fortsätter att gå Sveavägen norrut, Han möter ingen person, Han passerar korsningen med Kammakargatan, Nicola har inte märkt någon person som stått i port eller prång, När Nicola har hunnit gå några meter efter korsningen med Kammakargatan bör han 2 skott. Det är ca 1-2 sekunder mellan skotten, När Nicola bör skotten tänker han1 "Nu är det Palme som har blivit skjuten,"Han fortsätter dock att gå några steg, ca 10 sekunder,

När Nicola vänder sig om är det 4-5 personer som står i en grupp, Först ser inte Nicola att någon person ligger ner. När någon i gruppen flyttar sig ser Nicola an person ligga ned på trottoaren, Nicola står kvar på samma plats och tittar under 30-40 sekunders tid. Till en början när Nicola tittar mot gruppen ser han inte till den man i blå jacka som han mött gående efter paret Palme. Efter ca 10 sekunder lägger Nicola märke till mannen då denne är halvvägs in i en port eller någon entré en bit bakom gruppen av människor, Mannen är sedan försvunnen en stund, för att ånyo upptäckas av Nicola då han lutar sig ut, Det är bara jackan Nicola ser. Det är på jackans färg Nicola igenkänner mannen, Mannen försvinner därefter ånyo in i porten-prånget.

Efter att ha tittat i 30-40 sekunder vänder sig Nicola om och fortsätter Sveavägen norrut mot Odengatan.

Vid det aktuella tillfället var Nicola nykter. Han var iklädd mörkblå duntäckjacka, höftlång, Nicola hade huvan uppvikt över huvudet, Han hade Free-Style hörlurar. Luvan ej åtdragen. På ryggen hade han en Salomon-ryggsäck, blå med röda kanter och ett vitt s. Han hade svarta byxor, på fötterna bar han svarta skor, SE FOTO,


E:15-2 Förhör med Ahmed Z.
Y:8024 Tipsaren ringer polisen.