Mordet på Olof Palme.

E:13-1 Förhör med Nicola F.

Tid: 1986-03-03 18:37:00
Uppgiftslämnare: Nicola F
Förhörsledare: Polis Håkan S
Original
MOP-arkivet

E:13-1-A Förhör med Nicola F.

Tid: 1986-03-25 11:15:00
Uppgiftslämnare: Nicola F
Förhörsledare: Polis Jan L
Original
MOP-arkivet

Nicola F möter paret Palme.
1986-02-28 23:19:55 Uppdaterad:2022-06-16
E:13-1 Förhör med Nicola F.
1986-03-03 18:37:00 Uppdaterad:2022-08-26
E:13-1-A Nicola F vallas på Sveavägen.
1986-03-25 11:15:00 Uppdaterad:2022-07-02