Mordet på Olof Palme.

L:827 Förhör med Karin E

Tid: 1986-03-02 12:21:00
Uppgiftslämnare: Karin E
Förhörsledare: Polis Håkan S
Original
MOP-arkivet

L:827-A Förhör med Karin E

Tid: 1986-03-10 13:15:00
Uppgiftslämnare: Karin E
Förhörsledare: Polis Monica A
Original
MOP-arkivet

Paret Palme kommer ut på Sveavägen.
1986-02-28 23:10:00 Uppdaterad:2022-06-13