Mordet på Olof Palme.

E:2666 Förhör med Kerstin N.

Tid: 1986-03-09 19:00:00
Uppgiftslämnare: Kerstin N
Förhörsledare: Polis Peter U
Original
MOP-arkivet

Makarna Palme korsar Sveavägen.
1986-02-28 23:19:00 Uppdaterad:2022-06-16