Mordet på Olof Palme.

L:938 Förhör med Thomas N

Tid: 1986-03-07 08:40:00
Uppgiftslämnare: Thomas N
Förhörsledare: Polis Bo E
Original
MOP-arkivet

L:938-A Förhör med Thomas N

Tid: 1986-03-08 16:20:00
Uppgiftslämnare: Thomas N
Förhörsledare: Polis Inge Uvem
Original
MOP-arkivet

L:938-1 Förhör med Anna G

Tid: 1986-03-08 17:55:00
Uppgiftslämnare: Anna G
Förhörsledare: Polis Inge Uvem
Original
MOP-arkivet

Paret Palme går in i salongen.
1986-02-28 21:10:00 Uppdaterad:2022-06-07
Föreställningen av Bröderna Mozart slutar.
1986-02-28 23:07:00 Uppdaterad:2022-06-12
L:938 Förhör med Thomas N.
1986-03-07 08:40:00 Uppdaterad:2022-08-22