Mordet på Olof Palme.

E:15 Förhör med Lars J.

Tid: 1986-03-01 01:15:00
Uppgiftslämnare: Lars J
Förhörsledare: Polis Kennet N
Original
MOP-arkivet

E:15-A Förhör med Lars J.

Tid: 1986-03-04 10:50:00
Uppgiftslämnare: Lars J
Förhörsledare: Polis Monica A
Original
MOP-arkivet

Vittnet Lars J lämnar puben Tre Backar.
1986-02-28 23:18:00 Uppdaterad:2022-06-12
Gärningsmannen passerar vittnet Lars J.
1986-02-28 23:21:50 Uppdaterad:2022-06-25
Lars J ser Gärningsmannen på trappkrönet.
1986-02-28 23:22:25 Uppdaterad:2022-07-01
Yvonne och Ahmed möter Lars J.
1986-02-28 23:23:40 Uppdaterad:2022-07-01
Yvonne och Ahmed möter Lars J.
1986-02-28 23:23:40 Uppdaterad:2022-07-01
Yvonne och Ahmed möter Lars J.
1986-02-28 23:23:40 Uppdaterad:2022-07-01
1520 möter Lars J.
1986-02-28 23:25:10 Uppdaterad:2022-07-04
Polis Jan H kommer till mordplatsen med vittnet Lars J.
1986-02-28 23:28:30 Uppdaterad:2023-02-09
E:15 Förhör med Lars J.
1986-03-01 01:15:00 Uppdaterad:2022-06-26
E:15-1 Förhör med Yvonne N.
1986-03-02 13:55:00 Uppdaterad:2022-07-01
E:15-2 Förhör med Ahmed Z.
1986-03-03 11:05:00 Uppdaterad:2022-07-01
E:15-A Förhör med Lars J.
1986-03-07 10:50:00 Uppdaterad:2022-06-26
E:15-K Förhör med Lars J.
2019-05-09 10:21:00 Uppdaterad:2023-02-09