Mordet på Olof Palme.

L:830 saknas

Tid:
Uppgiftslämnare:
Förhörsledare:
Original


Observation på restaurant Vera.
1986-02-28 21:00:00 Uppdaterad:2022-06-10
Observation WT.
1986-02-28 21:00:00 Uppdaterad:2022-06-10