Mordet på Olof Palme.

E:9978 Förhör med Leif L.

Tid: 1986-03-01 12:15:00
Uppgiftslämnare: Leif L
Förhörsledare: Polis Alf L
Original
MOP-arkivet

Leif L "Chevamannen" ringer 90 000.
1986-02-28 23:22:10 Uppdaterad:2022-06-19
E:9978 (E:17-1) Leif L ringer polisen.
1986-03-01 12:15:00 Uppdaterad:2022-06-19
E:9978-1(E:17-2) Förhör med Jan A.
1986-03-01 13:30:00 Uppdaterad:2022-08-14
E:9978-1-A(E:17-2-A) Förhör med Jan A.
1986-03-01 21:35:00 Uppdaterad:2022-08-14