Mordet på Olof Palme.

L:825 Gun T

Tid: 1986-03-05 15:45:00
Uppgiftslämnare: Gun T
Förhörsledare: Polis Stefan J
Original
MOP-arkivet

L:825-A Gun T

Tid: 1986-03-05 15:45:00
Uppgiftslämnare: Gun T
Förhörsledare: Polis Monica A
Original
MOP-arkivet

Olof Palme ställer sig i biljettkön.
1986-02-28 20:50:00 Uppdaterad:2022-06-05
Paret Palme går in i salongen.
1986-02-28 21:10:00 Uppdaterad:2022-06-07
Gun.
1986-02-28 23:12:00 Uppdaterad:2022-06-10
Paret Palme börjar promenerar Söder ut på Sveavägen.
1986-02-28 23:17:00 Uppdaterad:2022-06-12