Mordet på Olof Palme.

1986-03-25 11:15:00860325_111500Senast uppdaterad 2022-07-02

E:13-1-A Nicola F vallas på Sveavägen.

Den 25 mars 1986 kl.11:15 E:13-1-A Protokoll III:2 sid 93
Uppgiftslämnare: Nicola F
Uppgiftsmottagare: Jan L.

Förhöret hålles på Sveavägen under vallning.

Nicola gick norrut på Sveavägens östra gångbana. Då han befann sig mittför ingången till nr 44 såg han på c:a 20 meters avstånd (utanför butiken La Cartarie), makarna Palme komma gående i promenadtakt. Olof Palme gick längst till höger dvs närmast husväggen. De möttes efter c:a 10 meter och Nicola passerade dem till vänster i sin egen gångriktning. Han gick själv ungefär mitt i gångbanan som är c:a 7 meter bred.

c:a 8-10 meter bakom makarna Palme gick en man i blå jacka. Nicola kopplade omedelbart ihop mannan med Palme och antog att det måste vara någon säkerhetsvakt. Mannen gick ute i gångbanan, c:a 3 meter från sträckstenskanten, och gick något saktare än makarna Palme. Nicola passerade honom till höger i den egna gångriktningen. Han har vid tidigare förhör lämnat en ingående beskrivning av mannen såg långt han kommer ihåg honom. Mannen verkade vara lite äldre, äldre än fhl(44). Han hade troligen händerna i fickorna.

Just som Nicola hade passerat makarna Palme, gick han förbi butiken La Cartarie och såg att en man arbetade i skyltfönstret.

Nicola gick vidare Sveavägen norrut. Då han passerade nr 56 hörde han ett skott och någon sekund senare ytterligare ett. Han fortsatte framåt c:a 10-15 sekunder innan han stannade och vände sig om. Han hann tänka att nu hade Palme blivit skjuten. Han såg några personer vid korsningen med Tunnelgatan och hänvisar till j tidigare förhör. Han uppger att den man som han såg i en port måste ha varit samme man som hade gått bakom makarna Palme. Han stödjer sig främst på jackan och dess färg.

Nicola får i egen takt provgå den aktuella sträckan från mötet med makarna Palme och tills skotten hördes. Tiden klockas till 1 minut 35 sekunder.

Sträckan från mötesplatsen till korsningen med Tunnelgatan, dvs makarna Palmes väg klockas till 52 sekunder i promenadtakt.

Nicola uppger att han under sin gång Sveavägen norrut och fram till mötesplatsen endast mötte ett ungt par. Han såg inga andra personer, varken gående eller stående. Han lade inte heller märke till några personer eller bilar på andra sidan Sveavägen.

2 st fotografier på Nicola fins i fotoregister R.


T:116-B Anteckningar från samtal med Lisbet Palme.
A:14093 Förhör med Polis Lars C i 1210.