Mordet på Olof Palme.

1986-03-06 00:00:00860306_000060Senast uppdaterad 2022-08-22

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 6 mars 1986.

p>Protokoll fört vid ledningsgruppen den 6 mars 1986

Protokollförare; krinsp K-G Sjödin

Kl 01.00

Pusselbilden av eventuell gärningsman klar.

Kl 07.30

Pusselbilden framtagen för spridning.

Kl 08.00

Beslut av Wranghult att släppa pusselbilden till TT. Enbart över Telefax.

Kl 08.15

Efter tel.samtal med Holmér beslutade Wranghult, att pusselbilden skulle utlämnas till TV (Aktuellt och Rapport).

Kl 09.00

Holmér och Wranghult sammanträffar med polisstyrelsens ordförande och vice ordförande.

Kl 09.10

Länslarm ang foton av misstänkt gärningsman. Bil l.

Kl 09.47

PD-larm ang förhöjd inpasseringskontroll i kv Kronoberg. Bil 2.

Kl 10.01

RPS-Meddelande; Fotot sänt till samtliga nyhetsbyråer. Bil 3.

Kl 09.00

Meddelande: Foto "till samtliga vaktdistrikt inkl Arlanda. Bil 4.
Meddelande: Till polishögskolan. Bil 5.

Kl 10.00

Fantombild 1 publiceras. ⇛

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 12.00

Obduktionsprotokollet polisledningen tillhanda.

Kl 15.30

Presskonferens (Holmar) i sal 200.

Kl 17.25

Christer Sjöblom, KK l, meddelade att Scan Video genomfört satellitsändningar över hela Europa, kl 16.20 och 16.30 (ang fotot).3 min/sändning.

Kl 18.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Stockholm som ovan

Karl Gustaf Sjödin

Protokoll fört vid möte med ledningsgruppen, torsdagen den 6 mars 1986 kl. 10:05 – 10:35
Plats: Länspolismästarens sammanträdesrum

Närvarande: Holmér
Wranghult
SL Pettersson
Lindström
Severin
Hjälmroth
Näss
Ekberg
Linder
Lange
Bergenstrand Jus. dep.
L Hallberg
K-G Sjödin
C Schönbäck

Synpunkter och frågeställningar

Holmér:

Upplyser om en skrivelse från [MASKAT] från Sydafrika. angående eventuellt hot.
Sverker Åström skall knytas till Holmér, för att öppna vägar till olika ambassader.
Presskonferens äger rum kl 15.30

Lindström:

Redogör för ett tillslag i Gamla Stan ([MASKAT]). Namnet har Lindström meddelat till Holmér och Wranghult. Tipset kommer från SÄK och berör Bader Meinhof. Personen sitter för utlänningskontroll. Hembesök pågår i personens bostad.

Konfrontationer pågår hos den finske skivhandlaren i Gamla Stan.

Nr 28 (nytt nr på listan) "Poliser".
Allmänt att det framtagna fotot liknar polismannen [MASKAT].

Mäss:

Redogör för polismannen Polisman L., vilken tillsammans med en person vid namn Lars L. (kriminalreporter) gripits av Norrköpingspolisen misstänkt för olaga hot. Efter förhör släpptes de båda.

Holmér:

Beslutar att P G Näss sköter alla misstankar mot poliser.

Nytt möte kl 18.00.

Mötet avslutat kl 10.35.

Vid protokollet.

Karl-Gustav Sjödin

Protokoll fört vid möte med ledningsgruppen, torsdagen den 6 mars 1986 kl. 10:05 – 10:35
Plats: Länspolismästarens sammanträdesrum

Närvarande: Holmér
Wranghult
SL Pettersson
Lindström
Hjälmroth
Näss
Severin
Sandström
K Nilsson
V Berggren
Linder
Gruvedal
Länmnge
Granqvist
C Ekberg
K Bergenstrand
L Hallberg
Sjödin

Punkt 1, genomgång av listan 1 – 28:

 1. Pettersson: ca 200 bilar kontrolleras. 15 återstår. EJ resultat.
 2. Lindström: L har utpekat personer. Två [MASKAT].
 3. Holmér: Fotot bra injektion.
 4. Wranghult: Fotografi framtaget. Foton samlas och bedömning görs.
 5. Wranghult: Fotografi framtaget. Ej ögon. Kraftig mustasch. Fru Palmes arbetskamrat tittar på bilder under kvällen.
 6. Linder: Ej klart.
 7. Arbete pågår
 8. Arbete pågår. Ej svar från Köpenhamn.
 9. Lindström: dörrknackningarna ger rätt mycket. Finnen i skivaffären tycker att personen som han sett liknar mannen på fotot (pussel fotot).
 10. Inget nytt.
 11. Nästan slutfört.
 12. Lange åker till Frankfurt (kl 17.05) I övermorgon åker han till Washington. Återkommer måndag eller tisdag.
 13. Ej klara.
 14. Ej resultat.
 15. Lindström: I uppsala har RK fått tag pä en kurd. Intressant p g a att ett mord inträffat där. Han passar in på beskrivningen. Han har en blå passat. Kartläggning kommer att ske.
  Wranghult: Arbetsdepartementet och Invandrarverket ställer register till förfogande.
  Lindström: Amerikanen som RK har stämmer inte. Han får sitta ett tag. Linder: Foton har kommit från Södertäljepolisen. Länstidningen har överlämnat dessa. En person i tåget verkar lik beskrivningen.
 16. Hjälmroth: Det finns inget speciellt.
 17. Krusell åkte till Wiesbaden kl 17.05 (tillsammans med Lange).
 18. Ej klart.
 19. Ej klart.
 20. Lindström: Kontakt skall tas med KG Svensson. Ej klart.
 21. Hjälmroth: Kontroll av [MASKAT]. har påbörjats. Enl brev från [MASKAT], bl. a. "Palme har stupat. En kil har slagits in i den svenska aningslösheten". [MASKAT].är i frihet.
 22. Inte mycket att orda om.
 23. Hjälmroth: Foto har tagits fram på [MASKAT]. TK:n på Baresic är ett enormt arbete. Band på 3 timmar. 10 band. Ingen information.
 24. Lindström: Har pratat med Krusell. Kontakt har tagits med SäK. Undersökning pågår i Holland och Belgien. EJ klart.
 25. Hjälmroth: Svar från säkerhetstjänsten och polisen. Ej spår av [MASKAT].
 26. Arbete pågår.
 27. Näss: [MASKAT] skal l .höras. [MASKAT] finns ej på uppgiven adress. Hans arbetskamrater hörs ang ett hot som [MASKAT] uttalat mot Palme. Troligen ej så allvarligt. PM kommer från Norrköping. Irvell har beslutat om hämtning. Åkl ställer sig bakom. Lämplig förhörsledare bör finnas samt vittne.

Punkt II, nya uppgifter.

Wranghult: Det har kommit in uppgifter om leaslngbilar.

Pettersson: En skrivelse går ut till alla leasingföretag i Storstockholm, med begäran om kortleasade bilar, för tiden 14/2 - morddagen. Svarskuvert bif

Ny punkt 29: Leasingbllar.

Wranghult: Uppgifter skall tas fram över felparkerade bilar vid biografen Grand, flyktvägen och Gamla Stan.

Ny punkt 30: Felparkerade bilar.

Ny punkt 31: Anträffade stulna bilar, för tiden 28/2 - 6/3. Gäller länet.

Ny punkt 32: [MASKAT] Hämtning skall ske enl. beslut av KG Svensson.
(KK l). Misstanke om olaga hot. [MASKAT] har skjutvapen av akt slag.
[MASKAT] har vistats på Kungsgatan den akt dagen. Beskrivningen stämmer.
[MASKAT] har mycket pengar.

Ny punkt 33: Helsingörsärendet. Två män i röd porsche från H-borg - Helsingör.
Beskrivningen stämmer på en av männen. Har 70 + boxnyckel.

Ny punkt 34: [MASKAT]. Gripen med en revolver Magnum 357

Holmér: Ang. livvaktssituationen. Bo Thoresson hotad. Även mot Ingvar Karlsson.
Hjälmroth: Handenpolisen + ABAB bevakar Ingvar Karlsson.

Holmér: Ang. arbetet. Hur fungerar det?
Lindström: Dörrknackningen fungerar bra. Han är nöjd.
Pettersson: Tycker att det finns resurser.
Holmér: Det är goda förutsättningar att skaffa vad som behövs.
Sandström: Ang. begravningen. 500-700 man för säkerheten. Personal från O + T.
Severin: 100 man har anm. sig frivilligt till begravningskommenderingen.

Holmér: Stort sympati från allmänheten. Blommor och brev.

Nytt möte den 86-03-07 kl. 10:00

Mötet avslutat kl. 18:35

Vid protokollet

Karl-Gustav Sjödin

*maskat i originalet.


E:9979-3 förhör med Stefan G.
Två brev undertecknade ”RAF” kommer till ambassaden Bonn.