Mordet på Olof Palme.

1986-03-06 00:00:00860306_000160Senast uppdaterad 2022-08-11

Två brev undertecknade ”RAF” kommer till ambassaden Bonn.

Den 6 mars 1986 lät ambassaden i Bonn via UD meddela att två brev undertecknade ”RAF” anlänt till ambassaden. Det första brevet hade av den tyska polisen bedömts inte utgöra något allvarligt hot. Den andra försändelsen hade inkommit med expressutdelning och haft ett innerkuvert adresserat till ”Botschafter in Dienst Peter T”. I detta brev, som var undertecknat Harald K, krävdes att tidningarna Aftonbladet och Expressen inom 24 timmar skulle offentliggöra en dementi med innebörd att RAF och Action Directe inte haft med mordet att göra. I annat fall skulle ett kommando skickas till den svenska pressen med en bomb. Den tyska polisen hade spontant konstaterat att det inte rörde sig om ett äkta brev. De fel som förekom i brevet ”gör RAF inte”. Enligt den tyska polisen hade RAF bättre diktion, skrev längre brev och använde sig vanligen av ”termotryckare” och inte av vanliga skrivmaskiner.

SOU 1999:88 5.13 Avsnitt U - ”Tysk terrorism, RAF”.


Protokoll fört vid ledningsgruppen den 6 mars 1986.
E:9979-7 förhör med Göran I.