Mordet på Olof Palme.

1986-03-05 00:00:00860306_00016ASenast uppdaterad 2022-08-13

E:9979-7 förhör med Göran I.

Den 6 mars 1986 E:9979-7 (E:17-18) Protokoll III:2 sid 330

Förhörsledare: Polis Allan B.

Göran I berättar helt i enlighet med vad hans kamrater berättat se vidare tips upprättat på Stefan G. Han lade icke märke till någon personbil eller annat under taxifärden eller vid stoppet vid den liggande mannen -Palme- som kan sättas i samband med brottet.

Någon sade, möjligen Stefan att han kände mannens puls men att den tog slut.

Flera människor stannade -och tittade- polis och ambulans anlände efter cirka 2 minuter. Den flicka som var med dem från kåren heter Lena ev. G och arbetar vid den farmaceutiska avd. på Söders sjukhuset, tfn 237000.

När de uppehöll sig vid den liggande mannen var det någon som uttalade att han var skjuten men Israelsson ville inte tro detta. Först dagen efter fick han reda på att mannen var Palme.

MOP-arkivet: Original


Två brev undertecknade ”RAF” kommer till ambassaden Bonn.
Länslarm: Fantombild 1 larmas ut.