Mordet på Olof Palme.

1986-03-06 12:30:00860306_123000Senast uppdaterad 2022-06-08

L:1114 Förhör med Björn Rosengren

Den 6 mars 1986 kl. 12:30 L:1114 Protokoll sid 85-86

Förhörsledare: Monica A

Var på samma föreställning som Olof Palme

Rosengren uppger att han tillsammans med sin hustru kom till biografen Grand strax innan filmen började. De stannade mittför bänkrad 7 eller 8 för att ta av sig ytterkläderna innan de steg in i raden eftersom de var ganska fullsatt. En man i bänkraden sade att det behövdes inte och de gick in i raden där Rosengren går före och sätter sig till höger om sin fru. Just som han sätter sig ned vänder sig Olof Palme om och säger Hej varpå alla skakar hand med varandra.

Rosengren sitter så att han bakom dem sitter så att han ser emellan Lisbet och Olof Palme. Palme säger sedan Du Björn jag har talat med Kjell-Olof, han tar kontakt efter Köpenhamn, så slipper vi skälla på varandra i massmedia. Rosengren halv står då över Palme och Lisbet Palme säger "Prata inte jobb nu”.

Han har sedan sådan uppsikt över Palmes att han ser att de äter choklad.

Beträffande personer runt dem uppger Rosengren att bredvid honom själv sitter en flintskallig man i 35-40 årsåldern och bredvid hans fru sitter en flicka 18-25 år. Till vänster om Palme sitter en man i 50-60 årsåldern med kraftigt ansikte och till höger om Lisbet sitter en flicka. Sonen Mårten lägger Rosengren inte märke till. Något annat i omgivningen har han inte lagt märke till.

Han uppger att publiken är städad och ser ut att bestå av människor med sociala/intellektuella intressen som applåderar då och då och även då filmen är slut.

När filmen är slut vill fru Rosengren sitta lite och lyssna på musiken vilket också paret Palme gör. De reser sig samtidigt och Paret Rosengren går ut före paret Palme och har inte någon kontakt med dem på vägen ut eller i foajén.

När de kommer ut går de sakta fram till sin bil som är parkerad på Tegnergatan väster om Sveavägen. Fru Rosengren sig i bilen och kör Tegnergatan österut över Sveavägen. När de passerar biografen ser Lisbet och Olof Palme stå strax utanför biografen. Om de står tillsammans med någon annan kan Rosengren inte yttra sig om. Han lade inte märke till sonen heller vilken han för övrigt säger sig känna igen. Något anmärkningsvärt i omgivningen noterade han inte.


Länslarm: Fantombild 1 larmas ut.
Protokoll fört vid ledningsgruppen den 7 mars 1986.