Mordet på Olof Palme.

1986-03-07 00:00:00860307_000060Senast uppdaterad 2022-08-22

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 7 mars 1986.

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 7 mars 1986

Protokollförare; krinsp K-G Sjödin

Kl. 09:35

Wranghult har kontakt med RPS angående registrering i datan av kontrollerade personer. Ljungdahl sköter kontakten.

Kl 10.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 12.14

PD-larm ang att hedra Statsminister Olof Palmes minne genom en tyst minut, måndagen den 10 mars 1986 kl 12.00". Bil 6.

Kl 15,30

Presskonferens (Holmér) i sal 200.

Kl. 17:30 Rikslarm ang att RPS-register skall användas vid samordning av hörda personer. Meddelande skall sändas till RPS över hörda personer. Bil 7.

Kl 17.40

Rikslarm ang att tips som snabbt skall tillföras utredningen skall sändas på terminal 010397, samt att tips skall skrivas på spaningsuppslag i grövre brotsraål , och sändas till Stockholms polisdistrikt, våldsroteln. Bil. 8.

Kl 19.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 19.45

Tjänstgöringslista från Interpol ang helgen den 8-9 mars 1986. Bil 9

Kl 21.15

Krusell begär uppgift om födelsetid på ███ och ███

Kl 22.00

Tips från ████████ ekoredaktionen, och generalkonsul Nils-Urban Allard i Istanbul, att ████████ och ████████ tillhör den kurdiska organisationen ████████ , Fotobilden, som framtagits, liknar även den turkiske medborgaren ████████ vilken bott i Sverige i 8 år. Han är sedan ████████ utvisad från Sverige till Turkiet.

Kl 22.26

Meddelande till Krusell 1 Wiesbaden om födelsetider på████████ och ████████ Bil. 10.

Kl 22.00

Wranghult kontakt med avdelningschef Ulf Karlsson, RPS, angående förstärkning av RPS:s jourcentral. Kontakten innebar en förstärkning av Jourcentralen med en administrativ befattningshavare.

Förmiddagen

Krinsp K-G Sjödin informerar personalen vid K (allmänna sektionen i hörsalen, angående Palmeärendet,

Stockholm som ovan

Karl Gustav Sjödin

Protokoll fört vid möte med ledningsgruppen, fredagen den 7 mars 1986 kl 10.00 - 10.55
Plats: Länspolismästarens sammanträdesrum

Närvarande: Holmér
Wranghult
Pettersson
Lindström
Severin
Hjälmroth
Näss
C Ekberg
Ståhl
Bladh
Gruvedahl
L Hallberg
N Linder
K Bergenstrand
Länninge
K-G Sjödin

Allmänt

Holmér:

Mårten Palme har framfört uppskattning för polisens arbete. Hela familjen Palme tycker att polisen gör ett gott arbete.

Genomgång av vad som har hänt sedan föregående möte ang. listan p 1-28.

Lindström:

Punkt 2 [MASKAT] pågår.

Punkt 9 Gamla Stan. Dörrknackning pågår. Besök har skett hos Sträng, vilken uppgivit att Aspling och Palme pratat med varandra under mordkvällen.

Punkt 15 [MASKAT](kurdbiten). En intressant kurd född [MASKAT] och boende i En [MASKAT] kartläggning pågår. Åldersmässigt skulle den aktuella personen kunna stämma överens med skytten. Kurder får berätta vad de gjort dag för dag.

Punkt 18 [MASKAT] Kartläggning pågår. Han fanns på [MASKAT] t.o.m. den 1 mars. Han har en hustru som bor på [MASKAT] skall tillfrågas vad han gjort under den aktuella tiden. Han är f.d. amerikansk polis. Vapenintresserad.

Punkt 20 Efterforskning pågår.

Punkt 23 Jugoslaver. Arbete pågår. Det finns ett tips från Köpenhamn om en intressant jugoslav. Danskarna tror sig kunna Identifiera en Jugoslav som liknar personen på den framtagna bilden. Personen har varit fängslad i Danmark 1981. Han har varit boende i Sverige. Okänt var tipsuppgifterna finns.

Holmér:

Uppdrar åt SL Pettersson att skaffa fram tipsuppgifterna rörande jugoslaven i Danmark. "Förtur".

Inga originalhandlingar skall finnas hos ledningsgruppen.

Pettersson:

Krusell har meddelat från Wiesbaden, att avlyssning skett av [MASKAT] och det finns inget som tyder på att de medverkat på något sätt. Dessa grupper är förvånade över det inträffade.

Mårten har tittat på "fantombilden". Han bör genomgå pusselmaskinen.

Wranghult:

Mårten skall genomgå maskinen under dagen.

Pettersson:

Meddelande har inkommit från ett spanskt TV-team, att en man som fins på en film liknar den framtagna bilden. Filmen kommer att ställas till förfogande.

Holmér:

Petterssons personal skall undersöka den spanska filmen samt kontrollera svensk TV:s filmer, som kan vara av intresse.

Pettersson:

Kontroll av en jugoslav på [MASKAT] har skett i natt.
Jugoslaven, som liknar fantombilden, har haft ett gevär. Ej helt klart.

Arabiska Föreningen i Södertälje har fått ett hotbrev, att "dödandet av Palme och Anita Gradin" finns omnämnt. SÄK har gjort tillslag i natt hos en arab.

Ekberg:

Brevet har anträffats l samband med nattens tillslag. Brevet kan inte betraktas som ett akut hot. Det är ett allmän uttryck i brevet om "svart skallar".

Brevet kan läggas till handlingar. Ingen ytterligare åtgärd krävs.

Pettersson:

Det har under morgonen inkommit en kassett från Sveriges Radio av ett telefonsamtal som inkommit under natten till Sveriges Radio. På bandet påtar sig en organisation mordet på Palme. Det är en röst som talar engelska med tysk brytning. Bandet överlämnas till SÄK.

Det finns tre tips om Walkie Talkie. Ett tips kommer från Gamla Stan. En anonym brevskrivare från Skelleftehamn talar om en man som använt en Walkle Talkie vid Tunnelgatan - Olofsgatan, med exakt tidsangivelse. Dessutom har inkommit ett tips att fyra personer var inblandade i Palmemordet, och de kommunicecade med Walkie Talkies. När mordet lyckades meddelades bilar vid Birger Jarlsgatan och Norra Bantorget, att hålla sig beredda för flykt.

Allmän diskussion angående möjligheterna att avlyssna Walkie Talkies.

Holmér:

SÄK får undersöka de tekniska möjligheterna för avlyssning.

Wranghult:

Upplyser att man kan inte köra hur många som helst i fotomaskinen. När en bild har varit ute, så förskjuts intrycket på de personer som skall genomgå maskinen.

Pettersson:

Det finns ett erbjudande från en univeristetslektor i vittnespsykologi, att vara behjälplig vid konfrontation mellan vittnen och bild, om det finns ett sådant intresse.

Hjälmroth:

Allmänt så pågår arbete med att skaffa fram namn på tyskar, kurder, sydafrikaner m m.

Punkt 18 [MASKAT] Han har ingen polisbakgrund.
Punkt 21 [MASKAT] Han har numera ett stor skägg. Kontakt tas trots detta.
Punkt 23 [MASKAT] Arbete pågår.
Punkt 25 [MASKAT] Flera namn har kommit fram. Förfrågan görs till Belgien

Näss:

Punkt 28 poliser. Två poliser är föremål för granskning. [MASKAT] hördes i går. Han var mycket nervös under förhöret. Han är helt fixerad vid militärer och vapen. Den aktuella kvällen hade han vistats hos sin fästmö, men åkt hem p g a sjukdom. Fästmön hade ringt till honom vid 23-tiden, men fick inget svar. [MASKAT] har skägg. Kontroll skall ske när han anlade skägget. [MASKAT] var övertygad om att han skulle bli anhållen under natten. Foto kommer att tas på [MASKAT].

Holmér:

[MASKAT] sökte Holmér under kvällen den 86-03-06 vid två tillfällen.

Näss:

Polisman L dansar på Karelia. Alla uppgifter tyder på att han liknar fantombilden. Han lär ha haft bilder på mördade statsmän. Husrannsakan bör göras. Det finns obehagliga detaljer som pekar mot Polisman L. Det finns uppgifter om att Polisman L och Lars L vilka ej anträffats, skulle ha åkt ut via Limhamn till Köpenhamn, i går vid 10:30-tiden. Utredningen från Norrköping har just anlänt. Det kan finnas anledning att Polisman L hörs kompletterande i den delen.

Ekberg:

Beträffande punkt 16 (ETN-grupper) går SAK fram på två fronter. Dels med bakgrund av mordet och dels begravningen med hänsyn till vilka som kommer hit.
Kontroll bör ske med en journalist på Statstjänstemannen. Palme lär ha meddelat denne journalist att han skulle gå på bio på fredagskvällen.

Holmér:

En kontroll bör göras med journalisten. Har han något närmare att ge.

Uppgiften att Listbet Palme ringt från sin arbetsplats till Mårten och bestämt den här träffen, motiverar att en genomsökning av Lisbets arbetsrum görs, för att se om det finns någon "huggning".

Hjälmroth:

Upplyser att det är pågång.

Näss:

En kartläggning av Mårtens flickvän kommer att ske.

Gruvedal:

Fyra man håller på och undersöker materialet från platsen. Det är möjligt att de blir klara i dag eller i morgon.

Lange är på plats i Västtyskland.

Holmér:

Rymningar från psyksjukhus måste kontrolleras. SL Pettersson får detta uppdrag.

Berättar vad vittnen från biografen Grand berättat. De uppger att en person i Fjällräven jacka varit snabb ut från bion. Det finns alltså vittnen som gjort iakttagelser på biografen.

Wranghult:

Upplyser att det finns en FBI-man tillgänglig på Interpolsektionen.

En inrapportering skall göras från olika polisdistrikt över hörda personer i ärendet. Rapporteringen skall ske till RPS.

Severin:

Upplyser att pressfotografer har många bilder från olika platser.

Nästa möte kl. 19:00

Mötet avslutat. kl 10:55

Vid protokollet

Karl-Gustav Sjödin

Protokoll fört vid möte med ledningsgruppen, fredagen den 7 mars l9ö6 kl. 19:00 - 19:45
Plats: Länspolismästarens sammanträdesrum

Närvarande: Holmér
Wranghult
SL Pettersson
Lindström
Welander
Severin
Hjälmroth
Näss.
Ekberg
Ståhl
Landén
Linder
Bladh
L Hallberg
K Malmström
Länninge
K-G Sjödin

Allmänt

Severin:

Tar upp frågan om vem som är förundersökningsledare. Ca KG Svensson har framfört klagomål, eftersom han väckts under natten, för att besluta om en hämtning.

Severin har varit av den uppfattningen att vanliga rutiner följts.

En Jugoslav har hämtats till förhör.

Linder:

Det finns inte en rad noterad om hämtningen på KK l.

Severin:

Det bör föras ut till personalen att vanliga rutiner skall följas.

Ang. datan, så får vi den hjälp som vi behöver.

Hjälmroth:

Ej speciellt. På måndag tittar man på araberna.

Näss:

Polisman L åker i en stor Mercedes. När han kom från Köpenhamn togs han av Malmöpolisen. Han är nu hörd. Han bör inte vara polis. Han har alibi för den aktuella natten. Åklagaren beslutade om husrannsakan i bostaden. Den pågick för en stund sedan. Vittneskonfrontationen har givit i resultat, att det inte var Polisman L som varit hos Alva Myrdal och frågat efter Palme. Ärendet bör därmed vara utrett.

Förhör med Polismsn L. ⇛

Hjälmroth:

Avlyssning på Walkie Talkies kan inte ske på vanlig radioapparat.

Ekberg:

Undersökningen omkring flickan fortsätter. Ej svar f.n.

Tips har inkommit, att en av attentatsmännen från München -72, skall finnas i Sverige. Han tillhör Alfata. Han har sagt att han ämnar delta i ett attentat som är värre än München.

Lindström:

Upplyser att det tar ca 2,17 minuter att springa från Sveavägen till Birger Jarlsgatan. En spanare (ca 40 år) från RK har sprungit den tänkta flyktvägen på tid.

[MASKAT] sitter i Tyskland.

Pinsp. Börje Andersson, Göteborg berör iranier, som pratat om Heliga kriget.

Polismannen är känd för sina tips.

Många kurder är ej aktuella längre.

Palme ringde Aspllng omkring kl 20.35, mordkvällen. Uppgiften kommer från Gunnar Sträng.

RK kommer att arbeta kl 09-23, lör-söndag.

Gruvedal:

Klara med genomsökning av materialet.

[MASKAT] vapen har gått till SKL.

Wranghult:

Undersökningarna avslutas under kvällen i Wiesbaden. Lange är nöjd.

Pettersson:

Taipen från spanska TV är hämtad. Den finns en sekvens med en person som står vid avspärrningen. Han ser förvirrad ut.

Arbetet har börjat med efterforskningar på avvikna mentalpatienter.
Gäller även patienterna som haft permission.

Jugoslaven som har tre namn sitter i Paris, misstänkt för mord. Det gäller tipsen som kom i morse från Köpenhamn. Han kan alltså strykas.

Wienärendet skall gå på SÄK. Det gäller uppgifter om att Siker skulle utföra ett attentat mot Palme.

Vem skall handlägga ärenden som det står SÄK eller RK på.

Holmér:

Beslutar att när ett ärende fördelas på en viss enhet, så arbetar den enheten med ärendet till botten.

Näss:

Det gäller ärenden med den gula markeringen på.

Pettersson:

Ett vittne har uppgivit att han den 86-02-27 vid 18-tlden mött Palme på Sergels Torg. En man i 30-35 årsåldern följde efter Palme. Den personen hade ett litet huvud.

Ett anonymt vittne har i brev beskrivit hur en man, i korsningen Olofsgatan-Tunnelgatan, stod och pratade i en Walkie Talkie. Mannen pratade tyska, holländska eller möjligen Schweizertyska. Kl var 23 minuter över 23.00, mordkvällen. Vittnet uppger att bostadsadressen är Skelleftehamn.

Den 86-02-28 vid 20:35-tiden observerar en kvinna två män vid Gamla Stans tunnelbanestation. En av männen har en radio av något slag. Vittnet ser hur det sticker upp ett spröt. Den andre personen håller en radio mot örat.

Skelleftehamnsvittnet bör efterlysas i massmedia.

Holmer:

Väntar till presskonferensen i morgon innan efterlysningen går ut.

Lindström:

RK får kontrollera om några spanare varit på de aktuella platserna.

Allmän diskussion om spanare varit på de aktuella platserna.

SÄK skall undersöka om någon från deras avdelning varit på platserna.

Severin:

Undrar över tipsen. Det är omkring 10 000 tips f. n.

Wranghult:

Har haft kontakt med Krusell i Wiesbaden, och han har rapporterat att chefen för terroristsektionen vid BKA inte tror att RAF ligger bakom dådet.

Mårten Palme skall genomgå pusselmaskinen. Ytterligare 5-6 personer är aktuella för maskinen.

Holmér:

Det har tagits ett diplomatiskt initiativ i dag, som kan innebära hjälp för polisverksamheten. Regeringen har kallat ambassadörerna från USA, Sovjet, Västtyskland, Frankrike och Italien, och meddelat att regeringen önskar ett samarbete i efterspaningarna på Statsministerns mördare. Åtgärden är mycket ovanlig. Den har inte förekommit från svensk sida vid något annat tillfälle. Sverker Åström räknar med att de aktuella ambassadörerna aktiverar sina länkar. Hur redovisningen till Sverige kommer att ske är okänt för tillfället. Troligtvis blir det genom diplomatiska kanaler. Från svensk sida kommer man inte att tillkänna ge samarbetet.

Nästa möte 1986-03-08 kl. 10:00

Mötet avslutat kl. 19:45

Vid protokollet

Karl-Gustav Sjödin

*maskat i originalet.


L:1114 Förhör med Björn Rosengren
Z:8124-K,I Per M gör fantombold.