Mordet på Olof Palme.

1986-03-07 00:00:00860307_000160Senast uppdaterad 2022-08-17

Z:8124-K,I Per M gör fantombold.

Z:8124-K


Bild 6
Tid: 28 februari kl 20.40
Plats: Gamla stans T-banestation, medgängen Signalement: 175-180 cm, atletisk kroppsbyggnad,
Uppgiftslämnare: Per M
Signalement: 175-180 cm, atletisk kroppsbyggnad,ncendréfärgat, halvlångt, litet wågigt här.
Iklädd något ljust, ev en mockajacka och mörka byxor. Bar kanske på en bag
Anmärkning: Följde ev efter paret Palme

Per M vill komplettera uppelag 542/K.

Han har med hjälp av tyska polisen gjort upp ett ansikte på en person som han mötte i trappan i anslutning t111 tunnelbanan Gamla-Stan. Han var på väg upp medan personen i fråga var på väg ner.

Han beskriver personen som ca.180 lång's atletisk kroppsbyggnad, sandréfärgat hår, halvlångt, lite vågigt, krtaftigt hår.
Han bar något ljust på överkroppen, ev. en jacka, mörka byxor. Jackan var ev. mockajacka.

När Per kommer till trappan så står den okände däruppe (se skiss) och börjar gå neråt. Per och den okände träffas i mitten av trappan någonstans. Ev. har han en mindre bag, det är dock inte säkert.

Per har något vagt minne att på andra sidan i trappan(höger sida) går en person också. Detta är dock inte säkert. Beskrivningen bifogas till spaningsuppslaget.

Från det att Per mötte paret Palme och stötte ihop med den okände kan ha gått ca. 15 sekunder.

Den 7 mars 1986 Z:8124-I

Förhörsledare: Polis Gustav B

Sammanfattning av samtalet med Per M

Per har tillsammans med tyska polisen gjort on "Fantom" bild av mannen som han mött i trappan som ligger före tunneln som går till biljetthallen i station Gamla Stan.

Han berättar att han mötte paret Palme i tunneln ca. 20:37-20:40. Efter dem, bara några meter efter, kom det tre ynglingar i 20-25 års ålder. Han reflekterade över att paret Palme var ute ensamma en sådan dag, när det bruk vara stökigt i stan. Han gick vidare och i början av trappan som går upp i gatuplanet fick han syn på en mansperson som stod still högst upp i trappan. (Det är denna person som han försökt avbilda tillsammans med de tyska poliserna) Mannen började gå neråt i trappan och de möttes ganska högt upp i trappgången tre-fyra trappsteg neråt.

Per måste ha mött denne man, ca15 sekunder efter att han mötte Palme.

Han har gjort en teckning över situationen som undertecknad bifogat Spaningsuppslaget som har gått till registrering. Mannen hade ljust hår, var ca 185 lång, för övrigt se bilden som tyskarna har gjort. Han är dock inte riktigt nöjd med bilden, vid behov kan han rita en bättre bild.

Kriminalinspektör Polis Gustav B.


Protokoll fört vid ledningsgruppen den 7 mars 1986.
EAE:46-D förhör med Parkeringsvakten