Mordet på Olof Palme.

1986-03-07 17:30:00860307_173000Senast uppdaterad 2022-08-22

DGB:15298-A,D:6-53-A Förhör med Polis Bror P.

Den 7 mars 1986 17:30 DGB:15298-A D:6-53-A

Förhörsledare: JAS

Plats: Polishuset, Malmö

Förhör gäller [MASKAT], som aktualiserats i samband med mordet på stadsminister Olof Palme den 28 februari 1986.

Vid förhörets inledning underrättades [MASKAT] om [MASKAT], omkring mordet på statminister Olof Palme [MASKAT].

[MASKAT] vid Stockholms [MASKAT], befann sig [MASKAT] i Sverige tillsammans med en man vid namn [MASKAT]. De hade startat från Stockholm onsdagen den 5 mars 1986, vid 15.00-tiden, med [MASKAT] och rest till [MASKAT] via [MASKAT] för att [MASKAT] till [MASKAT] I princip hade de direkt [MASKAT] till det angivna [MASKAT] även om de [MASKAT] och blivit [MASKAT] dvs till [MASKAT]. Anledningen till [MASKAT] kände [MASKAT] inte till, även om [MASKAT] väckte viss uppmärksamhet. I anledning av att [MASKAT] hade en bekant [MASKAT] hade de även varit där men [MASKAT] någon gång under torsdagsmorgonen. På grund av att det var [MASKAT], som hade [MASKAT] ville inte [MASKAT] visa [MASKAT].

Vad det avsåg frågan om [MASKAT] Det hela hände för ungefär en månad sedan, varvid [MASKAT] av den anledningen [MASKAT]. Vad det avsåg [MASKAT] förklarade [MASKAT] efter frågor, att han aldrig vid något tillfälle, varken i- eller utom [MASKAT] hade eftersökt henne vid någon [MASKAT]. Det hade det aldrig funnits någon anledning till, menade han.

[MASKAT] och ville gärna ha ett annat arbete. Det var inte betingat av händelserna, utan det hade han tänkt på tidigare. Han menade det verkligen, fastslog han då han särskilt tillfrågades av förhörsledaren. [MASKAT] ifrågasatte han det hela.

[MASKAT] och [MASKAT] hade tänkt åka till [MASKAT], där de skulle hälsa på en bekant till [MASKAT]. Efter detta hade de tänkt åka tillbaka mot Stockholm igen. Hur det nu skulle bli, visste inte [MASKAT] även om han personligen ville återvända mot Stockholm och sin bostad i [MASKAT] Stockholm.

[MASKAT] På frågor förklarade han, att han kom ihåg att han vid ett tillfälle [MASKAT]. På så satt [MASKAT]

Genom fortsatta frågor framgick det dock, att han kände till att [MASKAT] Han kunde heller inte erinra sig, [MASKAT].

[MASKAT] Inget av betydelse för utredningen framkom därvid. Vad det avsåg [MASKAT] Inköpet förekom av en person vid namn [MASKAT] för två eller tre år sedan.

Kamraten [MASKAT] hade [MASKAT] träffat i samband med det att denne [MASKAT] var för övrigt den sam hade hand [MASKAT] Genom kontakten med [MASKAT] fick [MASKAT].

[MASKAT].

Eftersom [MASKAT] trots allt skulle återvända till Stockholm, skulle fortsatta förhör kunna ske med början i vecka 7, i enlighet med närmare överenskommelse.

Förhöret avslutades klockan 18.12.

JAS

Orginal


Rikslarm:
MEDDELANDE: Skärpt kontroll till kvarteret Kronoberg.