Mordet på Olof Palme.

1986-03-07 18:40:01860307_184001Senast uppdaterad 2022-08-22

MEDDELANDE: Skärpt kontroll till kvarteret Kronoberg.

19901 PDSTH S

MEDDELANDE 86-03-07-184001 FRÅN 010300 ANV NR. 010300 028

Vh bef. VD 1 och VD 3.

Ang. skärpt kontroll till kvarteret Kronoberg.

Vid infart till polishusgården skall piketerna, som tidigare, använda infarten från Bergsgatan 52. Därefter skall fordonen föras till BVC för kontroll.

Leif Liliefeldt
SBC/Pkom

sänt av Marianne Ericsson/ass**

19901 PDSTH S

Orginal


DGB:15298-A,D:6-53-A Förhör med Polis Bror P.
PD-larm: Skärpt kontroll.