Mordet på Olof Palme.

86-03-07 17:13:45860307_171345Senast uppdaterad 2022-08-22

Rikslarm:

19901 PDSTH S

RIKSLARM, 86-03-07-171345

ANGÅENDE UTREDNINGEN AV MORDET PÅ OLOF PALME, STOCKHOLMS PD

DÅ KONTROLL SKER AV PERSON MED ANLEDNING AV PUBLICERAT SIGNALEMENT, SKALL, FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELKONTROLL, FÖLJANDE IAKTTAGAS: NÄR KONTROLL SKETT, SKALL ANMÄLAN DÄROM SNARAST GÖRAS TILL RPS REGISTERBYRÅS JOURCENTRAL, TFN 08-7697660-7669, DÄR SÅVÄL MANUELL SOM MASKINELL REGISTRERING GÖRES.

19901 PDSTH S

Orginal


DGB:15299-A Förhör med Polis Bror P och Lars L.
DGB:15298-A,D:6-53-A Förhör med Polis Bror P.