Mordet på Olof Palme.

1986-03-09 00:00:00860309_000060Senast uppdaterad 2022-08-29

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 9 mars 1986.

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 9 mars 1986

Protokollförare; krinsp K-G Sjödin

Kl 00.20

Preliminärt besked från Wincent Lange angående undersökningen av kulorna i Wiesbaden. Se bilaga

Kl 10.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 15.30

Presskonferens (Holmar) i sal 200.

Kl 16.20

Preliminärt besked från Vincent Lange angående undersökningen av kulorna hos FBI. Se bilaga

Kl 19.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 20.30

Bevakning av bårhuset i Solna enligt beslut av Holmér. Se bilaga

Kl 21.15

Norrköpingspolisen meddelar att de omhändertagit ett brev adresserat till Kjell Olof Feldt. Försändelsen innehåller två tomhylsor.

Kl 21.35

Wranghult underrättar Holmér om tomhylsorna.

Kl 22.00

Polisen i Norrköping underrättas om att försändelsen hämtas genom Gruvedals försorg. Beslut av Wranghult.

Stockholm som ovan

Karl Gustav Sjödin

Möte med ledningsgruppen 1986-03-09 kl 10.00
Plats: Länspolismästarens sammanträdesrum

Närvarande: Holmér
Severin
Ridefeldt, SÄK
Näss
Roland Ståhl
Landén
Hallberg
Blad
Linder
SL Pettersson
Länninge
Claes Bergenstrand, justitiedepartementet Welander

Holmér:

Disk. olika motiv såväl inrikiska som utrikiska "Dallas-motiv" m. fl.
Rekonstruktion av gärningen och vilken roll Lisbeth Palme hade. Krusell har rapporterat från Wiesbaden att tyskarna är till 90 % säkra på att vapnet är en Smith & Wesson, kal. 357. Skott är ej påsittande, men är ett närskott. Fyndplatserna för kulorna är naturliga. Skriftligt besked avvaktas.

Blad:

Lange säger sig ha funnit något som ev. kan vara blod på en av kulorna.

Holmér:

Rekonstruktion av gärningen får ske när resultatet av undersökningarna i Wiesbaden och Washington är klara.

Länninge:

Redogör för förhör med parkeringsvakt som varit på Smala Gränd-Snickarbacken. Gjorda iakttagelser: har skett före tidpunkten för attentatet.

Holmér:

Parkv. avföres.

Severin:

Krusell håller på med undersökning ang. kurder. R1nger 86-03-09 kl 11.30. Undersökning av självmord pågår genom rättsläkarstationen. Informerar om en turk i vd 1 som förhörs.
Frågar om polisen inte borde gå ut med uppgifterna ang. Walkie-Talkies.

Holmér:

Frågan får tas upp när undersökningen ang. ev. gruppers beteenden blir aktuell.

Näss:

Den journalist som var den sista som intervjuade Palme uppger att Palme helt spontant vid 15.05-tiden sade: Man kanske skulle gå på bio ikväll. Det verkade helt oplanerat. Han sade inte vilken film. Diskussioner om hur biobesöket bestämts inom familjen Palme.

Holmér:

Linder skall undersöka hur turerna har gått mellan Lisbeth Palme och Mårten Palme.

Ståhl:

Undersökning betr. jugoslaver och kurder fortsätter. Förhör sker med personer i Palmes närmaste omgivning, arbetskamrater osv. Inget speciellt i Övrigt.

Linder:

[MASKAT] hördes 86-03-08 och resultatet har delgivits ledningen.

SL Pettersson:

Anför att polisen kanske bör läcka ut uppgiften om det anonyma brevet i Skellefteå-tidningen.

Holmér:

Frågan får avgöras senare. I varje fall tills efter dagens presskonferens. Holmér har ev. för avsikt att inbjuda spaningschefer (polismän) från olika länder i Europa för att informera och ge spaningsarbetet en injektion.
Undersöker med UD ang. möjligheten.

Nästa möte 86-03-09 kl 19.00.

86-03-09

Vid protokollet

Jan Länninge

Protokoll fort vid möte med ledningsgruppen, söndagen den 1986-05-09 k.l 19:00-19:50
Plats: Länspolismästarens sammanträdesrum

Närvarande: Holmér
Wranghult
SL Pettersson
Lindström
Veländer
Severin
Hjälmroth
Ekberg
Linder
Bladh
Hallberg K Bergenstrand, Jus. dep.
K-G Sjödin

FBI

Holmer redogör för FBI:s uppfattning om tänkbara vapen vid terrordåd. Revolver är mycket ovanligt vid sådana dåd.

T-banestationen Gamla Stan

Severin upplyser om tunnelbanestationens upp- och nedgångar.

Livvakter

Hjälmroth upplyser om att Palme inte hade några livvakter när han observerades på Sergels Torg.

Kurder

Hjälmroth upplyser om en kurd, som utvisats från landet, men som försvunnit från ett läger i Alvesta.
Lindström redogör också för kurderna, bl a [MASKAT]

Kroater

TK:n på kroaterna har inte lett till något resultat, enligt Hjälmroth.

Araberna

Hjälmroth upplyser att arbetet med araberna påbörjas i större omfattning på måndag den 85-02-10.

Diplomati ska kontakterna

Holmér redogör över vilka möjligheter Sverker Åström har att få upplysningar om kurder från ambassaden i Damaskus.

Politiska grupperingar

Holmér upplyser att Sverker Åström menar att Sydafrika är intressant.

Massmedia

Hallberg upplyser om att grekisk TV gjort intervju, med Palme, samt att massmedia kommer att publicera uppgifterna om

Skelleftehamnatipsaren

Inga tips har inkommit, trots begäran i massmedia.

Beslut

Holmér beslutar att Leif Hallberg får i uppdrag att kontakta lokalradion och lokalpressen, för efterforskning av vittnet från Olofsgatan

Arbetsbelastningen på KK1

Linder redogör för arbetsbelastningen. Det tar minst fem dagar att hinna ifatt med registreringen av tipsen. 977 tips har registrerats.

Väderleken

Holmér undrar on väderleksutsikterna för den aktuella dagen (mordkvällen).
Severin undersöker detta.

Vapen

Allmän diskussion om vapen förs. Bl a om mordvapnet var försedd med ljuddämpare.

Vittnesiakttagelser

Holmér upplyser att Palme observerats på "Sergels Torg", och inte på "Hötorget".

Sagabipgrafen

Linder redogör för [MASKAT], som är allmänt farlig. Han är ett psykfall, och kan läggas till handlingiarna. Det var den personen som kom in på Sagabiografen. RK skall kontrollera hans eventuella polisbakgrund.

Alva Myrdal

Hjälmroth upplyser att det är okänt vem som sökt Alva Myrdal. Allmän diskussion om vem som sökt henne.
Holmér önskar besked om vem som har ärendet och vad som gjorts.

Valkie Talkie

Hjälmroth upplyser att SÄK kommer att pröva Valkie Talkies under natten. Livvakterna har informerats.
Lindström tar upp frågan om det legala bruket av Valkie Talkies.
Den biten är inte helt klarlagd.

Samordningsgrupp

Holmér upplyser att det har bildats en samordningsgrupp inför begravningen. Gruppen leds av Harald Fält. I gRUippen ingår representanter från polis, departementet och socialdemokratiska partiet.

Nästa Möte

1986-05-10 kl 10.00

Nötet avslutat kl 19.50

Vid protokollet

Karl-Gustav Sjödin.


T:116-A Lisbet Palme ringer till polisen..
EAE:46-C förhör med Parkeringsvakten