Mordet på Olof Palme.

1986-03-09 08:45:00860309_084500Senast uppdaterad 2022-08-17

EAE:46-C förhör med Parkeringsvakten

[MASKAT] har tjänsterummet [MASKAT] medan hennes kollega[MASKAT] har nr [MASKAT].

Vid det aktuella tillfället rapporterade [MASKAT] enbart bilar som stod felparkerade på Smala Gränd. [MASKAT] skrev på bilarna som stod på Snickarbacken. Vid tidigare förhör har hon uppgivit att den senaste eller rättare sagt sista rapporten hade sluttid 23.16. Under förhöret erinrar hon sig att det var en av [MASKAT] rapporter.

Fhl har tillgång till TSVs uppgifter och kan upplysa fr [MASKAT] sista rapporten som avser Smala gränd hade sluttid 23.06. Detta är riktigt menar [MASKAT]. När hon var klar satte hon sig i bilen och väntade på [MASKAT] som fortfarande höll på att skriva lappar på Snickarbacken. Bilen stod uppställd på Smala Gränd med fronten mot Snickarbacken och c:a 4 meter från korsningen. Hon vet att hon inte såg ingången till rest. Karelia. Det var under denna väntetid som hon gjorde sin observation beträffande mannen. När [MASKAT] var klar kom han och satte sig i bilen. De fyllde i hans poster i det protokoll som de för över verksamheten. Detta tog c:a 4 minuter. (sluttid var 23.16)

Fr [MASKAT] körde sedan via Birger Jarlsgatan – Norrlandsgatan - Master Samuelsgatan och sedan Regeringsgatan norrut. De skulle till Brunnsgatan via David Bagares gata och Malmskillnadsgatan.

Vid korsningen Regerings gatan DB gata stoppades de av poliser som frågade om de hade sett en kille med blå täckjacka och nörk keps. [MASKAT] hade inte sett någon och själv kunde hon inte heller erinra sig något just vid detta tillfälle.

De åkte runt kvarteret och började rapportera bilar på Brunnsgatan i närheten av Malmskillnadsgatan. Det var [MASKAT] som skrev rapporterna. [MASKAT] såg lite senare ett par män som gick och undersökte omgivningarna, tittade under presenningar osv. Hon förstod att det var poliser. Hon hade då kommit ihåg sin iakttagelse från Snickarbacken och meddelade polismännen detta.

[MASKAT] uppskattar att de skrev första rapporten på Brunnsgatan vid 23:30 tiden.( enl TSV kl 23:35).

[MASKAT] är helt säker på att hon såg mannen under tiden som hon väntade på att [MASKAT] skulle bli klar på Snickarbacken. De polismän som hejdade dem i korsningen av Regeringsgatan - D B gata, var andfådda och hade tydligen sprungit.


Protokoll fört vid ledningsgruppen den 9 mars 1986.
Protokoll fört vid ledningsgruppen den 10 mars 1986.