Mordet på Olof Palme.

1986-03-17 15:15:00860317_151500Senast uppdaterad 2022-05-14

T:8576 förhör med Hans Dahlgren.

Förhör med Hans Dahlgren hållet på Hans tjänsterum den 17 mars 1986 mellan klockan 15:15 och 16:10 av inspektörerna Polis Gösta O och Polis Jan G.

Hans har arbetat med Olof Palme under de senaste tio åren. Perioden 1976 - 1982 innehade han befattningen som Palmes pressekreterare och var då även engagerad i den sk Palme kommissionen. 1983 blev Hans utrikespolitisk rådgivare; en befattning som han alltsedan dess innehaft. Han har haft mer eller mindre dagliga kontakter med Palme och deltagit i det närmaste i alla utlandsbesök (sedan 1976) tillsammans med Palme. Den siste resan ägde mim i januari 1986 då man besökte Indien.

[MASKAT] har uppfattat Palme som en genomgående avspänd person, som inte såg särskilt allvarligt på hotelser. Detta avspända och harmoniska sätt hade varit särskilt markerat under det senaste halvåret, inte minst under besöket i Indien i slutet av januari. Hans har aldrig bibringats uppfattningen att Palme varit oroad for hot och inte heller hor framgick någon sådan rädsla under deras samtal.

Om den sista veckan fram till fredagen den 28 februari berättade Hans att Palme under mån- och tisdagen varit på länsbesök i Jämtland. Hans var ej med på den resan. Under ons. och torsdagen hade man tillsammans diskuterat frågor rörande Nordiska rådets sammanträffande i Köpenhamn. Vidare hade Cubas ambassadör besökt Palme och då hade Hans varit med. Under fredagen hade Palme först spelat tennis. Senare under dagen hade han bl a haft Norges ambassadör på besök. Ambassadören hade sagt att han uppfattade Palme på ett strålande humör.

Omkring klockan 17.30 hade Palme lämnat sitt tjänstorm och Hans växlade några ord med honom angående vissa handlingar som skulle med till Köpenhamn veckan därpå. Palme hade inte sagt någonting om på vilket sätt han skulle tillbringa helgen. Palme lämnade Rosenbad omkring 17.30 och därefter hade Hans ingen kontakt med honom. Hans lämnade själv arbetsplatsen och då tillsammans med Stefan Noreén omkr kl. 19:30. Det var inte ovanligt att de båda hade sällskap både till och från Rosenbad. De promenerade då över Mynttorget, Västerlånggatan och fram mot Slussen, så gjorde men även fredagen den 28 men då man kommit till Mynttorget gjorde man ett uppehåll eftersom [MASKAT - MASKAT] De fortsatte sedan Västerlånggatan men Hans har inget minne av att man lade märke till något "avvikande" utanför Palmes våning. Hans och Stefan Noreén skiljdes vid Slussen.

Omkring kl 00:30 fick Hans en telefonpåringning från [MASKAT] som berättade att Palme blivit skjuten,

Hans har i efterhand funderat över tänkbara motiv. Det är mera allmänna funderingar och han kan inte erinra sig något under sin tid med Palme, som kan tänkas förknippas med mordet.


T:116-G Lisbet Palmes konfrontation med 33-årigen.
EEE:642-A Förhör med Polis Leif B i 2160.