Mordet på Olof Palme.

1987-01-10 00:00:00870110_000160Senast uppdaterad 2022-08-08

Algernon i möte med Bofors.

Lördagen den 10 januari 1987 hade Algernon och dåvarande expeditions- och rättschefen vid handelsavdelningen Jörgen Holgersson ett sex timmar långt möte med Nobel Industriers koncernchef Anders G. Carlberg och dess chefsjurist Lars Göthlin. Sammanträffandet hade initierats av Nobel-ledningen i syfte att diskutera det läge som uppstått i och med att Bofors interna revisorer påvisat att bolaget varit inblandat i olaglig vapenexport. Under sammanträffandet nämnde Göthlin att Ardbo och Ekblom påstått att Algernon skulle ha godkänt en vidareförsäljning av 40 mm luftvärnsammunition till Oman via Singapore. Algernon förnekade detta och frågan diskuterades inte vidare vid mötet.

lagen.nu: SOU 1988:15 Medborgarkommissionens rapport om svensk vapenexport.


EBD:10013 Förhör med Glenn M. Om bankomat tider.
Algernon söker upp Holgersson vid handelsavdelningen.